🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szakolca
következő 🡲

Szakolca, Skalitz, v. Nyitra vm. (Skalica, Szl.): 1. plébánia a v. esztergomi főegyhm. sasvári esp. ker-ében. 1397: már létezett. Tp-át 1397 e. Szt Mihály tiszt-ére szent., a mait 1631: építették. Org-ját 1646: adományozta II. Ferdinánd. Anyakönyvei 1629-től. Kegyura 1880: a város. Anyanyelve 1880: szl., ném., m. - Filiái 1917: Horvátberek, Kispetrős, Várköz. - 2. Fájdalmas Szűzanya ferences konvent. 1467: a túlnyomórészt tót város betelepítette az obszerváns ferenceseket. 1484: gótikus tp-uk a város É-i bástyafalára támaszkodik, ma is áll, az alamóci spp. szentelte fel. 1536: pestis miatt távozniuk kellett. 1563: 9 pap, 8 növendék, 3 segítőtestvér kezdte újra az életet. 1605: Bocskai katonái kifosztották és a szerz-eket elűzték. 1610-: a rendi növendékek egy részét itt képezték. 1622-35: itt tartottak 5 tart. káptalant, 1641, 1644: további kettőt. 1680: a szerz-ek száma 30 a növendékekkel együtt. 1729: tűzvész pusztította. 1752: kibőv., tanulm. ház lett. 1900: a mariánus prov-ba sorolták. 1901: kisszem-ot nyitottak. 1920: CS-hoz került. - 3. jezsuita rendház, kollégium és templom. 1660: néhány jezsuita jött a városba. Házakat és szőlőket kaptak adományként. 1676: rházat, 1701: koll-ot, 1693-1724: Xavéri Szt Ferenc-tp-ot építettek. 1684: megnyitották nagygimn-ukat. 1773: mindent elveszítettek. - Házfőnökök és ig-k: 1674: Hanula Jakab, 1677: Pérmay László, 1688: Csernyánszky János, 1697: Csernyák Imre, 1701: Pécsy Ferenc, 1710: Ravasz Ferenc, 1716: Fabiankovics János, 1717: Borza Mihály, 1729: Garaiszky János, 1736: Páter Kontil, 1740: Sztankay Pál, 1742: Zarubal Bertold, 1746: Jób Károly. - 4. A pálosok 1672: telepedtek le, megkapták a kálvinisták gyűléstermét, isk-ját és lelkészházát a Tölgyfa u-ban. 1714: a Patak-u-ban vett házba költöztek át. 1730: elkészült új tp-uk. 1729, 1741: tűzvész pusztította épületeiket. 1776: megkapták a feloszlatott jezsuiták koll-át, az algimn-ban 3 rendtag tanított. 1777: a tp-ot is megkapták. 1786: a feloszlatáskor 5 rendtag volt. - 5. A kármelitákat 1699: Kollonics Lipót érs. telepítette le a Pratak (Ritter-Pass) utcába. Megkapták az ev-ok egykori tp-át, amit később Szt Lipót tiszt-ére szteltek. A lakosságtól számos ingatlan- és pénzadományt kaptak. II. József ktorukat 1784: feloszlatta. - 6. Az irgalmasok Szentháromságról nev. konventjét, 14 ágyas kórházát és gyógyszertárát 1796: Batthyány József prím. alapította, aki megszerezte számukra a jezsuita rházat és gyógyszertárat. - 7. Kat. sajtója: 1904-13: Strom Seraficky, 1911-14: Homiletičké Listy, 1915: Hlasy z Katoličkých Missií. H.F.L.-**

Karácsonyi II:154. - Némethy 1894:258. - Gerecze II:574. - Schem. Strig. 1917:141. - Schem. Irg. 1878:21. - Schem. SM 1905:27. - Aggházy II:257. - Rupp I:199. - Velics II:120. - Mészáros 1988:253.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.