🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szabolcs
következő 🡲

Szabolcs (†937 u.): a honfoglaló Előd vezér fia, Álmos későn született öccse, Árpád nagyfejedelem (ur. 895 előtt-907: társként, 904-907?) nagybátyja, a Nyék-törzs vezére, majd a kiskorú Zolta nevében nagyfejedelem (ur. 907?-?). - Árpád halála (907) után vsz. az Árpád által kijelölt kiskorú Zolta fejedelemségét biztosította az idősebb Árpád-fiak (Jutas és Üllő) és rokonaik ellenében, akik nem voltak hajlandók a kijelölés elfogadására. 908?-tól a három legerősebb törzs vezére (Szabolcs/Nyék, Töhötöm/Keszi, Ond/Kér) biztosította Zolta/Solt névleges fejedelemségét. ~ saját szálláshelyein kívül Árpád eredeti partvonalát - a Duna Csepel-Pécs közötti szakaszát is elfoglalta, míg Töhötöm/Tétény és Ond a Tarján és Jenő törzsek eredeti partvonalát, a Duna Aquincum-Hainburg közötti szakaszát birtokolta. ~ az É-i és É-K-i határszélekre telepített Tarján törzs erősebb nemzetségei ellen a Nyírségbe hadjáratot is vezetett, megtorlásként. Ekkor a Nyírséget és a bihari részeket is saját ter-éhez csatolta. A hatalmi harcokban ~ a 910-es évek elején Tétény ellen fordult, aki az Erdélybe települt nemzetségeket uralma alá kényszerítette és már az első fejedséget meg akarta szerezni. A harcokban Tétény elesett, ~ a törzset csatlakoztatta, így ~ Zolta/Solt nevében egyeduralkodó lett. Erdélyt és Bihart a még ifjú Zoltára bízta, míg saját udvarát, a nehezen megközelíthető mocsárszigeten, Fehérváron (Székesfehérvár) létesítette. ~ról az utolsó adatot 937: találjuk, amikor Zoltának, I. (Nagy) Ottó ném-róm. cs. (ur. 936-973) ellen harcoló serege egy részét ő vezette. Dom.L.

Pauler II:681. - Révai XVII:291.

Szabolcs, v. Szabolcs vm.: 1. vár. A honfoglalás után épült, később várispánság székhelye lett. 1092: Szt László itt tartotta a →szabolcsi zsinatot. Szabálytalan háromszög alakú földvár volt. 1293: még említik, de fokozatosan elveszítette jelentőségét. - 2. Szűz Mária-monostor. A várban áll az 1357: említett fatornyos monostor, rendi hovatartozását nem ismerjük. Bá.B.-H.F.L.

Szabolcs-Szatmár műemlékei II:329. (Mo. műemléki topográfiája XI. Bp., 1987.) - Ppl. 2001:546.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.