🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szabbatai
következő 🡲

Szabbatai Zvi (Szmirna, Töröko., 1626-Albánia, 1677): zsidó szektaalapító. - Egész fiatalon föltűnt szélsőséges gondolkodásmódja: olykor Isten legszentebb nevét (JHVH) betű szerint kimondta, ami a zsidóságban a legszigorúbban tiltott volt. Eksztatikus állapotaiban időről időre Messiásnak mondta magát, de magához térve ezt visszavonta. 1651: tanítója mégis kiátkozta. Áttelepült Szalonikibe, majd Palesztinába, végül Kairóba. Egészen addig senki nem ismerte el Messiásnak, s maga is arra törekedett, hogy gyógyulást találjon betegségére, mely súlyos depresszióban, ill. az azt felváltó Messiás-igényben jelentkezett. Egyiptomban fölkereste a gázai Nátánt, aki messiási mániájának elméleti alapot adott. - Nátán Messiás-fölfogása közvetlenül kapcsolódott →Luria tanításához: szerinte nem csupán az „isteni világosság hordozói” jutottak számkivetésbe, hanem velük együtt a világ teremtése óta a Messiás lelke is fogoly volt. Amikor pedig ez a lélek kiszabadul, földi testben nyilatkoztatja ki magát, épp ~ testében, melyben a mélységes depresszió és az elragadtatás szélsőségei között vívja a Messiás lelke végső harcát. - ~ 1665: visszatért Szmirnába, ahol már feledésbe merült a rá kimondott átok. Közben feleségül vett egy önmagát a Messiás jegyesének képzelő Sára nevű lányt. A népsokaság lelkesen fogadta, a zsidó újév napján Messiásként ünnepelték. Ebben az ünneplésben már különböző országok zsidó küldöttségei is részt vettek. Ekkor ~ rendeleteket adott ki, melyek szöges ellentétben álltak a →rabbinizmus tanításával. Nátán szerte a világba körleveleket küldött, s különleges aszketikus szabályokat adott. 1666: ~ 26 követője között fölosztotta a világot, de amikor kikötött Konstaninápolyban, a nagyvezír parancsára letartóztatták, láncra verték és a Dardanellákra, Abüdosz várába zárták. - Követőit ez egyáltalán nem ingatta meg, fogsága helyének a Hatalom tornya nevet adták, s ~ továbbra is Messiásként intézkedett: követeket küldött és fogadott a legkülönbözőbb országokból, akik jelentős pénzösszegeket hoztak neki. A szultán ki akarta végeztetni, ezért ~, hogy elkerülje a halálbüntetést, fölvette az iszlám vallást, s mint Mehmed effendi visszanyerte a szabadságát. Vele együtt a felesége és néhány követője is muszlim lett. Mivel azonban muszlim létére is kapcsolatot tartott zsidó körökkel, s azok változatlanul meg voltak győződve Messiás voltáról, a szultán Albániába száműzte. - A hírtől, hogy ~ muszlim lett, a diaszporában csak kevesen józanodtak ki, sokan úgy hitték, hogy nem ő, hanem csak az árnyképe vette föl az iszlámot, s maga ~ elragadtatott az égbe; v. áttéréséből teol. következményeket akartak levonni. - Halála után a szabbatianus mozgalom szektává fejlődött. Szalonikiben már 1683: megalapították az aposztaták szektáját, melynek az volt a célja, hogy a zsidókat rávegye, hogy ~hez hasonlóan muszlimmá váljanak. **

Schubert 1955:176.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.