🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Strahov
következő 🡲

Strahov, Strahow, Sion hegye: a →premontreiek apátsága Prágában. - Cseho. legjelentősebb monostora, kir. temetkezőhely, Steinfeld filiája. Fekvése miatt Sion hegyének nevezik. 1140 k. Henrich Zdik az olmützi pp. és II. Vladiszlav hg. alapította →kettős kolostorként. 1143: átadták a prem-eknek. A női konventet hamarosan Doksanyba helyezték át, s ~ a prem-ek közép-eu. közp-ja lett. Filiái: Hebdow, Klosterbruck, Leitomischl, Obrowitz, Tepl. 1294-: 4 m. mon. felügyelője is. Gazdag javadalmai voltak. Híres volt scriptoriuma, kvtára és isk-ja. Apátjai 1344-: főpapi jelvényeket viselhettek. - A →husziták 1420: elpusztították, de újjáéledt. 1627: ~ba hozták Szt Norbert ereklyéit. 1628: sok ném., cseh és m. mon. újjáélesztésében vett részt. A 19. sz: gimn-okat tartott fönn. 1950: föloszlatták, kvtára múz. lett, képtárát a prágai Nemz. Galériába vitték. 1990: priorátusként éledt újjá. **

LThK 1993. IX:1034.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.