🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Spett
következő 🡲

Spett Gyula, szentannai(?) (Debrecen, Bihar vm., 1851. júl. 3.-Nagyvárad, 1922. szept. 12.): nagyprépost. - A középisk-t Debrecenben, a teol-t a Pázmáneumban végezte, 1873. VIII. 7: pappá szent. Káplánkodás után 1875: sztszéki jegyző. 1886: Gyomán plnos, 1900: Endrődön esp-plnos, Szmrecsányi Pál pp. oldalknk-ja, dombói apát, p. prel. 1922. IX. 10: nagyprép., beiktatása előtt meghalt. Debrecenben a 2. r.k. tp. építésére félmillió K-t adott. - 1900: a SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA I. o. tagja. - Írói neve: Szentannai Gyula, Szentannai (Spett) Gyula. - M: A fájdalom. Írta Bougaud Emil. Kiad. Gyoma, 1889. - A kerség és korunk. Írta uő. Ford. Dobos Lajossal. 1. köt. A vallástalanság. 2. köt. Jézus Krisztus. 3. köt. Hiszekegy. 4. köt. Az Egyh. 5. köt. Ker. élet. Nagyvárad-Gyoma, 1881-92. (4. kiad. Pécs, 1912) - Germaine eszménye. Írta Montal Maria. Reg. 1-2. köt. Ford. Szentannai. Bp., 1899. (Családi Reg-tár 1-2.) - Boldog Alacoque M. Margit élete és a Jézus Szt Szíve tiszt-ének eredete. Írta Bougaud Emil. Ford. Uo., 1902. - Hitvalló imakv. A művelt férfiközönség számára. Uo., 1903. T.E.

Schem. Mv. 1901:159. - Tiszántúli Hírl. 1922. IX. 14. (Meghalt a debreceni kat. egyh. nagy jótevője) - Nemz. Újs. 1922. IX. 16. - Új Nemzedék 1922. IX. 19. - Gulyás 1956:627. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.