🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Soubiran
következő 🡲

Soubiran La Louvière, Marie-Thérèse, B., Sophie-Thérèse-Augustine (Castelnaudary, Fro., 1834. máj. 16.-Párizs, 1889. jún. 7.): rendalapítónő. - Régi nemesi családban született, mely a →francia forradalom alatt sokat szenvedett, vagyonát is elvesztette. Ezért ~t és a húgát, Máriát (aki a szerz. életben is követte őt) nagybátyjuk, Louis de Soubiran knk. nevelte, mindketten nagy műveltségre tettek szert. ~ igen eszes, de csöndes kislány volt, korán megmutatkozott erős szemlélődő hajlama és vágya, hogy kármelita lehessen. Nagybátyja rábeszélésére azonban az általa támogatott Szűz Mária Leányai kongr. tagja lett. ~ egyre bensőségesebb és szigorúbb lelki életet élt, misztikus élményei megsokasodtak, s 1853: ismét fölébredt benne a Kármel utáni vágy. Nagybátyja azonban flamand mintára a →beginák közösségét akarta megalapítani Castelnaudaryban, és számított unokahúga együttműködésére. ~ hosszú habozás után engedett: 1854. VIII-IX: a genti begináknál élt, hogy megismerje életüket. Hazatérve a nagybátyja által vásárolt Bon-Secours birtokon telepedett le, és megalapította a Szűz Mária Beginái közösséget. Néhány taggal indultak, 1855. XI. 14: öltöztek be, ~ lett a főnöknő. Karitatív-apostoli munkát végeztek, a környékről sok szegény gyermeket gondoztak. 1864: Paul Ginhac SJ (1824-95) biztatására ~ megváltoztatta nagybátyja eredeti elképzeléseit és a közösséget örökfogadalmas, örökimádó kongr-vá alakította. Városi szegény lányok gondozásának szentelték magukat. Az új alapítást 1867: Toulouse érseke, 1868-69: Róma jóváhagyta. Új házak alakultak Toulouse-ban, Amiens-ben és Lyonban. Az 1870-i háború miatt a házak nagy részét be kellett zárni, a nővérek többsége ~nal Londonba menekült. 1871: tértek vissza Fro-ba, a házak nagyobb részét újra megnyitották, Bourges-ban, Párizsban és Angers-ben új alapítások születtek. A nővérek isk-kban és árvaházakban tevékenykedtek, ~ nem kis anyagi nehézségek árán műhelyeket rendezett be a növ-ek számára. - ~ sok kísértéssel és lelki szárazsággal küszködött. Főnöknőként is a legkisebb akart lenni, és Isten megengedte, hogy igazi szenvedések árán ez be is következzen. 1868: ~ fölvett egy 38 é. novíciát, aki Marie-Francoise de Borgia néven lépett be, eltitkolván, hogy férjezett (ez természetesen nem csupán rendi fogadalmát tette érvénytelenné, hanem a közösségen belüli minden tevékenységét is). Az új tag mindenesetre nagyon értelmesnek és kiművelt lelkületűnek mutatkozott, hamarosan megnyerte az egész közösség bizalmát és Ginhac atyáét is. 1871: ált. asszisztensnővé választották. E feladatkörrel együttjárt a kongr. pénzügyeinek kezelése, de Marie-Francoise lassan mindenből kiszorította ~t. Meghamisította az elszámolásokat, majd környezetét meggyőzte arról, hogy a kongr. anyagilag a csőd szélén áll, ami ~ rossz vezetésének köszönhető, ezért el kell küldeni őt. Ginhac atya tanácsára ~ 1874. II. 13: lemondott, s miután az új főnöknő kizáratta őt a kongr-ból is, visszavonult Clermont-Ferrand kórházába, ahol nyomorúságos körülmények között élt. IX. 19: engedélyt kapott, hogy belépjen a Notre Dame de Charité du Refuge párizsi kongr-jába, amelyet a 17. sz: alapított Eudes Szt János. Novíciaként elölről kezdte a szerzetességet, 1877: tett fogadalmat. Új rendtársnői eleinte együttérzéssel fogadták. Mivel azonban ~ nem tudott meggyökeresedni új helyén, hamarosan úgy találták, hogy nem képes elsajátítani a ház szellemét, és többé-kevésbé gyanakvóvá váltak vele szemben. ~ alázattal fogadta mindezt, de a sok külső-belső szenvedés tönkretette egészségét, s állapota rohamosan romlott. Mindössze 2 é. élt új szerz. közösségében. - Halálát az általa alapított kongr-ért ajánlotta föl. A nővérek nemsokára fölismerték tévedésüket és mélyen megbánták, amit ~nal tettek. 1889: a kápt. leváltotta ~ utódát; iratait átvizsgálták és fény derült kettős életére. ~t rehabilitálták, lélekben megkövették, és földi maradványait 1891. IX. 14: átvitték a Kongr. kriptájába. Tiszt-e gyorsan terjedt. 1946. X. 20: b-gá avatták. Ü: okt. 20. **

SzÉ 1988:552.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.