🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Solymos
következő 🡲

Solymos, v. Arad vm. (Șoimoș, Ro.): 1. vár. 1278 e. építtette Pál bán. Később kir. vár lett. 1440 u. főbb birtokosai: Guthi Országh Mihály, a Hunyadiak és Brandenburgi György voltak. 1514: a parasztok elfoglalták. 1552: török kézre került. 1595: Báthori István csapatai visszavették, de ismét a törököké lett. 1688: végleg felszabadult. Hadi jelentőségét vesztve pusztulásnak indult. Nagyjából háromszög alakú vár volt, központjában négyzetes toronnyal. Romjai Óradnától 5 km K-re ma is láthatók. - 2. ágostonrendi kolostor. A Maros jobbpartja felett a tatárjárás után épített sziklavár alatt a Bold. Szűz tp-ába Pál bán 1278 k. ágostonrendi knk-okat telepített. Egy említésen kívül nyoma nem maradt. H.F.L.-Bá.B.

Kiss 1987:34. - Györffy I:155. - Vártúrák III:593.

Solymos Rezső Gyula István (Barcs, Somogy vm., 1913. febr. 12.-Szemenyecsörnye, 1983. márc. 12.): plébános. - 1932. VIII. 26: belépett a mariánus ferences rtart-ba. A teol-t Szombathelyen végezte, 1936. VIII. 28: fog-at tett, 1937. VI. 20: uo. pappá. szent. A szombathelyi ferences tp-ban kp., 1939: Felsősegesden, majd Andocson hitokt., 1940: Esztergomban internátusi pref. 1941: Nagykanizsán, majd Nagyatádon hitokt. 1948: a szombathelyi ferences tp. adm-a. 1950: egyhm. keretbe került, Jánosházán, Egerváron, Körmenden, Szombathely-Szt Márton pléb-n kp. 1958: Muraszemenyén h. plnos. - Szombathelyen 1935: az Ifjúság ferences lap munk. 88

Schem. SM 1940:72. - Schem. Sab. 1972:183. - Diós 1999:196. (3997.) - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

Solymos (Schlamadinger) Vendel Károly, OSB (Nagysároslak, Vas vm., 1893. júl. 16.-Bp., 1950. nov. 9.): gimnáziumi tanár. - 1912. VIII. 6: lépett a r-be, 1917. V. 28: fog-at tett, VI. 24: pappá szent. és lat-ném-fr. szakos tanári okl-et szerzett. 1917: Pápán gimn. tanár, 1922: Pannonhalmán főapáti titkár, 1923. I-1925: →Habsburg Ottó hg. nevelője. 1925: Pápán, 1926: Kőszegen, 1929: Pápán, 1931: Bpen gimn. tanár. 1934: Kőszegen házfőn és gimn. ig., 1936: Bpen gimn. tanár. 1945: betegszabadságon. 1946: Pannonhalmán, 1947: Bpen gimn. tanár, 1948-: Pápán nyugdíjas. - A kőszegi bencés gimn. 120 tagú énekkarának vez-je, a Pápai Iparos Dalkör alapítója, a Pápai Iparos Dalegyes. Kamarazenekarának vez-je. Ifj. operaszövegeket ford., azok előadását maga rendezte. - Cikkei: Pannonhalmi Szle (1931, 34); Reggeli virágszedés azoknak, akik még maguk is fakadó rügyek. Fr-ból ford. Hainiss Elemérné. Átd. Majsai Mór. Függeléket összeáll. (Bp., 1935) - M: A kőszegi Szt Benedek rendi Ferenc József gimn. 1934/35-1935/36. é. értes. Közzétette. Kőszeg, 1935-36. - Rövid liturgika világiak részére. Írta Hugo Lang. Ford. Bp., 1937. - Daloskv-ünk. A fiúgimn. 1. o. sz. Szerk. Németh Dömével. Uo., 1938. Uaz a leánygimn. 1. o. sz. Uo., 1938. - Uaz a gimn. 2. o. sz. Uo., 1938. - Uaz a leánygimn. 2. o. sz. Uo., 1938. - Uaz a gimn. 3.o. sz. Uo., 1938. - Uaz a leánygimn. 3. o. sz. Uo., 1938. - Das Brot des Lebens. Írta Prohászka Ottokár. Ford. Összeáll. Schütz Antal. Uo., 1938. - Tanít az élet. Josef Fattinger: D. Katmechet erzählt c. gyűjt-e nyomán. Szerk. Uo., 1938. - Bpen 1943. I-1944. XI: Az Egység Útja tud. folyóir. munk. 88

Barthos-Csetri 1925:124. - Barthos-Csetri-Luttor 1931:152. - Jámbor 1936:135; 1940:108. - Molnár 1936:456. Arck. - Bpi bencés gimn. értes. 1938-39. - Diós 1999:196. (3998.) - Gulyás-Viczián XXVI.(kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.