🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sobieski
következő 🡲

Sobieski, Jan, III. János (Olesko, Galícia, 1629. aug. 17.-Wilanów, 1696. jún. 17.): lengyel király (ur. 1674. V. 21-1696. VI. 17.). - Dédapja Stanislaw Zolkiewski hetman, apja Jakub Denilowicz S. krakkói várnagy. ~ lovagi nevelést kapott, majd a krakkói akad-n tanult. 1646-48: testvérével, Marekkal eu. körutat tett, különösen Fro. volt rá nagy hatással. Apjuk halálhírére hazatértek a kozákok és tatárok szorongatta Lengyo-ba, s fölvették a fegyvert. A Bug menti csatában Marek életét vesztette, ~ azonban sorra aratta a győzelmeket. 1654: titkos követként Töröko-ban járt, ahol megtanult törökül és megismerte a tör. kultúrát. Feleségül vette Marie Casimira d'Arguient, aki révén kapcsolatba került a fr. főnemességgel. 1665: udvari marsall, a tatár-kozák csapatok elleni 1667-i podhajcei győzelme után Krakkó vajdája és 1668: a lengy. sereg fővezére. 1673. XI. 11: a törökök ellen Chocimnál aratott nagy győzelme végleg megalapozta hírnevét. Korybut Mihály kir. halála után 1674. V. 21: királlyá vál. ~ radikális változásokat kezdeményezett a külpol-ban: a török visszaszorítása érdekében Fro. és Svédo. szövetségét kereste, azt remélte, hogy segítségükkel visszaszerezheti a Porosz Hercegséget és megerősítheti Lengyo. balti pozícióit. A törökkel 1678: kötött zsuravnói fegyverszünet azonban nem bizonyult tartósnak, és a fr. támogatás is akadozott. ~ tervei megváltoztatására kényszerülvén törökellenes liga létrehozására törekedett. 1683. IV: amikor a tör. támadás veszélye már közvetlen volt, kölcsönös védszöv-et kötött Au-val. Kara Musztafa tör. nagyvezír serege az év nyarán Bécs alá vonult. Lengyo. 22 ezer fős sereget küldött, mely a 19 ezer fős osztrák és a Lotaringiai Károly vezette 28 ezer fős ném. haderővel egyesülve ~ parancsnoksága alatt IX. 12: fölmentette a várost. Az ostrom után ~ a częstochowai kegykép magával vitt másolatát a Bécs fölötti kahlenbergi kpnában hagyta, ahol azt azóta őrzik. ~ a menekülő törököket Párkányig ill. Esztergomig üldözte, melyet X. 27: szabadított föl. 1684. III. 5: részt vett a törökellenes →Szent Liga megalapításában, mely már a török Eu-ból való kiszorítását tűzte ki célul. 1686. V. 6: békét kötött Nagy Péter orosz cárral, s Oroszo. csatlakozott a törökellenes szöv-hez is. A török végleges kiűzése azonban Lengyo. számára még további kimerítő háborúk időszakát jelentette. A ~ halála után, 1699: aláírt →karlócai békében Lengyo. visszakapta Podóliát és a kijevi és braclavi vajdaságok egy részét. ~ nem tudta átörökíteni a koronát fia, Jakob számára, utóda Erős Ágost szász választófejed. lett. - Kedvelte és támogatta a tud-t és a műv-et. A Varsó melletti Wilanówban épített palotája a lengy. barokk egyik legjelentősebb alkotása. **

Pallas XV:50. - Szokolay Katalin: Lengyo. tört. Bp., 1996:64.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.