🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sirisaka
következő 🡲

Sirisaka Andor (Pécs, Baranya vm., 1859. aug. 23.–Bogdása, Baranya vm., 1901. máj. 18.): tanító. – Pécsett 1877: tanítóképzőt végzett, Tótkesziben néptanító, 1878: a pécsi tanítótestületben helyettesítő, 1879: a pécsi bányatelepi közs-i isk. tanítója, 1881: a pécsi felsővámház u. isk. tanítója, s ez évben tornatanítói okl. szerzett. 1891: megválasztották belvárosi tanítónak. 1892–: iparos tanoncokat is okt. – Írásai: Kép. Csal. Lpk. (1886: A javas asszonyokról); csurgói Isk. Szle (1887: Állítsunk népkvtárakat); Pécsi Hirl. (1887: 24–26. sz. A népkvtárakról); Pécsi Közlöny (állandó színházi kritikusa), Néptanoda (1892), Pécsi Napló (1893/95), Szegedi Híradó (1894), Baranya multja és jelene (Pécs, 1896: A népoktatásügy), Nymorsz. Híradó (1901: anyós viccek) – M: A babonáról. Közhasznú erkölcsös olvasmány a m. nép és a serdültebb ifj. sz. Pécs, 1886. (2. kiad. 1900) – Anyósok könyve. Humorisztikus, szatírikus anyóstárgyú apróságok mulatságos és tanulságos gyűjtem-e. Uo., 1888. (2. kiadás. 1900) – M. közmondások kve. Vál. m. közmondások, példabeszédek, szólásmódok betűrendes gyűjtem-e. Uo., 1890. (Ismertetései: «A sajtó ítélete» c. külön füzetben) – A közmondásokról. Tanulmány Szvorényi, Ballagi, Erdélyi s mások után. U. ott, 1891. (Klny. M. közmondások kve.) – A sajtó ítélete. [A M. közmondások kve. 200 főv. és 300 vidéki lap ismertetése, nagy részben az ismertető lapok jegyzékével) (Hol? mikor?) – Új Június. (Parodia és travestia-féle egyveleg.) A bécsi agglegény-egylet javára Bécsben, 1894. IV. 1. rendezendő «Ökörfarkkóró-ünnep» emlékére, a rendező-biz. meg nem bízásából. Bp., 1893. 88

Várady 1896. I:425. – Vas. Újs. 1901: 21. sz. (Nekr.) – Pécsi Napló 1901. V. 19. – Szinnyei XII:1173. – Gulyás–Viczián XXVI: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.