🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sigmond
következő 🡲

Sigmond Elek, kisenyedi és alsószentmihályfalvi (Kolozsvár, Kolozs vm., 1873. febr. 26.-Bp., 1939. szept. 30.): vegyész, egyetemi tanár. - A gimn-ot Kolozsvárt, a műegy. vegyészmérnöki o-át Bpen végezte, 1895: vegyészmérnöki okl-et szerzett. 3 évig apja gyáraiban gyakornok, 1898: Kolozsvárt bölcs. dr-rá avatták. A nagybányai bányászati hiv., majd ismét apja alkalmazottja. 1899-1905: a magyaróvári Orsz. Növénytermelési Kísérleti Állomáson s-vegyész. 1902: megkezdte a hazai szikes talajok tanulmányozását, 1905. V: a bpi egy. a mezőgazd. kémia mtanárává képesítette. Megbízták a műegy. mezőgazd. kémiai tanszék megszervezésével, 1906-08: Ny-Eu-ba s az USA-ba küldték tanulm-útra. 1908. V. 16: a mezőgazd. kémia ny. rk., 1910. VIII. 16: ny. r. műegy. tanára. 1917/19: és 1929/30: a vegyészmérnöki és egyetemes o., 1937/38: a gépész- és vegyészmérnöki kar dékánja. 1916-19: a M. Mérnök és Építész Egylet vegyészmérnöki szako-ának eln., 1936-39: az Egylet aleln., 1928: a Közp. Talajjavító Biz. eln., 1936: az Orsz. Felsőokt. Tanács műszaki- és termtud. szako-ának eln. 1926-34: lemondásáig az Orsz. Kémiai Int. vez-je, ahol talajlaboratóriumot szervezett, melyet orsz. hálózattá alakított. - 1915. V. 6: a MTA l., 1925. V. 7: r. tagja, 1922: a SZIA IV. o., 1933: a Finn Mezőgazd. Tud. Társ. l., 1937: az ogy. felsőházának tagja. - Fiai: László (1911-64) OCist, Rajmund András OP (1919-). - M: Adatok a keményítő és származékai elméletéhez a diastatikus megbomlás alapján. Dri ért. Kolozsvár, 1897. - A maltosa-hydrolysis reakciósebességéről. Bölcs. dri ért. Uo., 1898. - Tanulm. a dohány és tengeri tápanyagfelvételéről. Bp., 1900. (Klny. Kísérletügyi Közlem.) - Adatok a talaj asszimilálható foszforsav tartalmának meghatározásához. Uo., 1901. - Mezőgazd. chemia. Uo., 1904. - Könnyen elsajátítható phosphorsav jelentősége és meghatározása talajaink trágyaszükségletének megállapítása céljából. Uo., 1906. - A kukoricacsírátlanítás... Uo., 1916. - A talajvizsgálat mechanikai és fiz. módszerei. Uo., 1916. (ném-ül: Über die Methoden der mechanischen u. physikalischen Bodenanalyse. Uo., 1916) - A hazai szikesek és megjavítási módjaik. Uo., 1923. - Dr. Kosutány Tamás l. tag emlékezete. Uo., 1926. (MTA emlékbeszédek XIX. 12.) - A tervezett mélybevágású Duna-Tisza csatorna mentén elterülő szikesek ismertetése és javítási lehetőségei. Uo., 1926. (SZIA mennyiségtan-termtud. o. felolvasásai I. 12.) - Hungarian alkalis soils and methods of their reclamation. Berkeley, 1927. - A MTA és a mezőgazd. tud-ok. Bp., 1928. - Mezőgazd. növények termelési tényezői. Uo., 1930. (Szt István kv-ek 85.) - A földünk felületén képződött talajok ált. rendszere. Uo.,1932. - Ált. talajtan. Uo., 1934. - Adatok a mo-i főbb talajtípusok dinamikai jellemzéséhez. Kotzmann Lászlóval. Uo., 1935. - Alföldünk talajproblémáinak mérnöki vonatkozásai. Uo., 1936. - A dinamikai talajtípusok szabatos meghatározása és gyak. térképekre való alkalmazása. Modos (Kotzmann) Ferenccel. Uo., 1939. T.E.

Szinnyei XII:986. - MTA tagajánl. 1915:34; 1925:27. - SZIA tagajánl 1922:18. - M. társad. lex. 1930:505. - Karczag 1932:856. - Akad. Értes. 1939:269. - P. Hírl 1939. X. 1. - Doby Géza: ~. Sopron, 1939. - Grenczer Béla: Dr. ~ emlékezete. Bp., 1939. - M. Nemz. 1948. XI. 28. (Takács László: A talajjavítási tud. m. úttörője) - Agrokémia és Talajtan 1954:257. (~ emlékére), 369. (Stefanovics Pál: Talajtérképezésünk... Klny. 1955); 1963:355. (Krámer Mihály: ~ agrokémiai munkássága); 1974: Supplem. (Prof. A. A. J. de Sigmond) - Hargitai László: Dr. ~. Bp., 1963. - Móra László: ~, a m. talajtan klasszikusa. Bp., 1974. - MTA tagjai 1975:247. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.