🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Semmer
következő 🡲

Semmer Imre Lőrinc, OCD (Püspökhatvan, Pest-Pilis-Solt vm., 1855. júl. 26.-Győr, 1936. jan. 29.): szerzetes. -Vácott tanult, 1876. VI. 7: lépett a sarutlan kármelita r-be. 1877. VII. 7: szerz. fog-at tett, 1883. III. 10: Győrött pappá szent. 1888: alperjel, 1891-93: a r. juvenátus tanulm. felügy-je, 1903-06: Győrött perjel. ~ volt az osztr. kármelita tart-ból önállósított m. rendtart. első perjele. 1908: a győri ktor alperjele, újoncmester és tart. tanácsos. 1913: Bpen az önálló m. kármelita rend tartfőn-e és bpi házfőn. 1917-26: Győrben a zárda nesztora. - M: Mária anyánk. Elmélkedések. Győr, 1894. (Petrikben nincs!) - Negyven napi lelki magány. Uo., 1895. (Petrikben nincs!) - Lelki emlékmondatok, megfontolásul az év minden napjára. Összegyűjtve Szerafi szüz szt Tamás és Keresztes szt János összes irataiból. Magyarítá. Uo., 1898. (3. kiad. Uo., 1918) - A kis oltárszolga, vagyis felvilágosítások, hogyan kell az oltárnál szolgálni. Uo., 1901. - Szt skapuláré, vagyis oktató és imádságos könyvecske a Skapuláré Társulat tagjai számára. 4. kiad. Uo., 1901. (5. kiad. Uo., 1909) - Szerzetes katekizmus, vagyis az oktatás állapotáról és a szerzetes fogadalmairól. Magyarítá. Uo., 1901. - Kath. sekrestyés, vagyis mit kell tudni, hogy az istentiszteleti szert-ok illendően betarthatók legyenek? Uo., 1902. - A spanyol hősnő. Szt Teréz élete. Uo., 1903. (Petrikben nincs!) - Reggeli és estéli lelki kenyér. Magyarítá. 1-4. köt. Uo., 1909. - A munka megszentelése, vagyis útmutatás a tökéletességre. Írta Kumplido Bódog, Leblan Tamás. Ford. Győr, 1912. - A szt vállruha. Csodák gyűjteménye. H.n., 1921. 88

Szinnyei XII:902. - Dunántúli Hírl. 1927. VI. 5. (Az aranyjubileumos Imre atya), VI. 9. (P. Imre ünneplése), 1936. II. 2. (-rg.: Páter Imre 1855-1936) - MKA 1928:222. - Győri Hírl. 1936. I. 31. (Meghalt Páter Imre) - Győri életr. lex. Győr, 2004. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.