🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sefcsik
következő 🡲

Sefcsik Ferenc (Baldóc, Szepes vm., 1868. jan. 25.-Győr, 1934. máj. 3.): levéltáros, könyvtáros. - 1887: Lőcsén éretts., az egri Érseki Hittud. Főisk-n teol., majd a bpi tudegy-en bölcsészhallg. 9 é. nevelő, 1897: levtárosi szakvizsgát tett, Bars vm. főlevtárosa, 1898. VII. 14-1933. VI. 30: nyugdíjazásáig Győr város főlevtárosa. A levtár és a kvtár különválasztásával a városi kvtár megalapítója. A Győri Kat. Kör titkára, a Kisfaludy Irod. Kör tagja. - Írásai: Győri Hírl.(1899/1900, 02/05, 09/10, 12/13), Győr vm. (Bp., 1908: Győr város leírása), Győri Szle (1930:72. Adatok Bisinger József életrajzához; 1932:304. Városunk kvtárának tört.; 1943:29. Győr város sz. kir. rangra emelésének törv-be iktatása), B. Hírl., Dunántúli Hírl., Győri Híradó. 88

Győr vm. 1908:204. - Palatinus 1931:82. Arck. - Győri Szle 1934:396. (Három halottunk) - A Győri Városi Közkvtár évkv-e 1. 1898-1938. Győr, 1938:27. Arck. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.