🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sedulius
következő 🡲

Sedulius Coelius (400-450 között): pap, költő. - Versei a kk-on át egészen a 17. sz-ig közkedveltek voltak. 440 k. írta az 5 kv-ből álló Húsvéti éneket (Carmen Paschale), mely versben és vele párhuzamos prózai szövegben Isten üdvtört. tetteit énekli meg. Az egyes kv-ek verssorainak száma: 368, 300, 340, 309, 439. A 2. kv. 63-69. sora a Salve Sancta Parens, melyet →introitusként ismerünk. ~ nem az egyes események szöveghű tolmácsolására törekedett (mint Iuvencus), hanem az események misztikus értelmének kifejtésére. - 55 disztichonban megírt Elégiájában az első hexameter mindig egy ósz-i eseményt vázol, az erre következő pentameter annak úsz-i beteljesedését adja. ~ himnuszának, az Ének Krisztus dicséretére c. költ-ének strófái alfabetikus sorrendben követik egymást (Abecedarius). Az →A solis ortus cardine és a →Hostis Herodes impie ez utóbbi költeményból való. - M: PL 19, 533-796. **

Farkasfalvy 1984:322. - LThK 1993. IX:367. - Vanyó 2000:732.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.