🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schuster
következő 🡲

Schuster, Ildefonso, B., Alfred Alois, OSB (Róma, 1880. jan. 18.-Venegono, Milánó m., 1954. aug. 30.): bíboros, liturgiatudós. - Apja bajor, anyja dél-tiroli. ~ Rómában nevelkedett, 1898: ott lépett a r-be. 1899. XI. 13: tett fog-at. A teol-t Rómában végezte, 1904. III. 19: pappá szent. 1908: novícmester, 1916: házfőn. 1914-29: a montecassinói bencés kongr. ált. procuratora. 1918. IV. 6: a római falakon kívüli Szt Pál mon. apátja. Elismert liturgiatudós és rendtörténész, a Rítuskongr. és a Keleti Egyh. Kongr. tanácsadója. -1929. VI. 26: Milánó érs-e, VII. 15: bíb. Továbbra is folytatta szerz. életét. Kiterjesztette az AC működését, tp-okat épített. Lombardia ném. megszállása idején 1943-45: mint jó pásztor óvta nyáját, 1945: megadásra szólította fel a ném. parancsnokot. A vh. után nagy szolgálatokat tett egyhm-je erkölcsi és anyagi újjáépítésében. - Fm: Storia di San Benedetto e dei suoi tempi. Viboldone, 1943. - Liber Sacramentorum. 1-9. köt. Torino, 1919-29. - II. János Pál p. 1996. V. 12: b-gá avatta. **

NCE XII:1184.

Schuster Konstantin (Szakolca, Nyitra vm., 1817. júl. 31.-Vác, 1899. júl. 23.): megyéspüspök. - 1831. IX. 20: Privigyén belépett a piar. rendbe. 1834-35: Vácott, 1836-37: Léván tanult, a teol-t Nyitrán, majd Pozsonyszentgyörgyön végezte. A pesti egy-en bölcs-ből drált. A váci, majd a pesti piar. gimn. tanára. 1840: pappá szent. 1857-ig Pálffy gr. velencei kormányzó fiai, Ede és Zsigmond nevelője. 1857: kalocsai egyhm-s lett, Baján kp. Kunszt József érs. szentszéki jegyzővé, majd érs. titkárrá, kvtárossá nevezte ki. - A kalocsai főszékeskápt-ban 1865. VIII. 30: ifj. mester, 1866. X. 15: id. mesterknk. 1868. XI. 16: tiszai, 1869. IX. 29: szegyh. főesp. 1875. VI. 5: bácsi kisprép. - 1870: kitűnő gazd. képességei miatt Haynald Lajos érs. jószágigazgatóvá nevezte ki. 1877. VI. 6: kassai pp. 44 ezer Ft-tal járult hozzá a kassai dóm restaurálásához. Az alsópapság helyzetének javítására 40 ezer Ft-os alapítványt tett. Eperjesen felsőbb leánynevelő intézetet alapított 200 ezer Ft-os költséggel. 1881: v. b. t. t. 1886. XI. 13: váci pp. Egyhm-jében új tp-okat emeltetett Jakabszálláson, Rákócziban, Szécsénkén, Tiszaföldváron. Alapítványt tett a péceli tp. építésére. A váci szegyh-ra 15 ezer Ft-ot költött. A kassai dómban márványoltárt állíttatott. A kecskeméti, félegyházi és hódmezővásárhelyi leányintézetek felállítására 140 ezer Ft-ot adományozott. A váci főgimn. kiépítéséhez 46 ezer Ft-tal járult hozzá. Új elemi isk-kat alapított 80 ezer Ft-ot felajánlva, Besnyőn, Halason, Jászkerekegyházán, Kunszentmiklóson, Nagykőrösön, Páhiban, Szolnokon és Vácon. 1892. I. 2: a váci árvaház építésére 80 ezer Ft-ot adott, a kórházra és szegények házára 100 ezer Ft-ot. A váci egyhm-ben három knk. stallum jövedelmének javítására 20 ezer Ft-os alapítványt tett. Az alsópapság kongruájára évente 4 ezer Ft-ot áldozott. A papi nyugdíjintézet alapját 25 ezer Ft-tal emelte. Létrehozta 200 ezer Ft-tal az ún. Constantin-alapot a kegyúr nélküli pléb-k és kántorlakok fenntartására. Uradalmában tiszti nyugdíjalapot létesített 10 ezer Ft-tal. Eperjes és Szolnok díszpolgárává választotta. - Kitüntetései: 1869: Lipót-rend nagykeresztje, 1882: Ferenc József-rend nagykeresztje, 1888: Vaskorona-rend I. osztálya. - Egyh. beszédei megjelentek a hittud. és a helyi lapokban (Váczi Közl., 1888, stb.), főpásztori körleveleiből egyet közölt a Néptanítók Lapja (1892). - M: Földismeret mathematikai, physikai és pol. tekintetben. Tanodai használatra. Buda, 1847. 88

Danielik I:407. - Vasárnapi Újs. 1887:29. sz. Arck.; 1899:31, 33. sz. Arck. - Váczi Közl. 1887:16. sz. Arck. - Remény 1887:2. sz. Arck. - Karcsú 1888:242. - Mindszent-Szegvár 1890:27. sz. - M. Sion 1891:707; 1893:936. - Pallas XIV:990; pótköt. 1904:578. - Sturm 1897:26. - Ország-Világ 1899:31. sz. Arck. - M. Állam 1899:188. sz. - Szinnyei XII:711. - KL III:142. - Révai XVI:678. - MÉL II:604.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.