🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schrank
következő 🡲

Schrank Endre (Bp., 1897-Bp., 1974): mérnök, cserkésztiszt. -A bpi VIII. ker. főreálisk. éretts. után 1915: behívták a 38. gyalogezred katonájának, a tiszti vizsga után az olasz harctérre vezényelték, ahol a 46. gyalogezred beosztott tisztje. Hosszas betegeskedés után a 24. vadászzászlóalj kötelékében a bukovinai, 1917. VII-1918. X. végéig a 38. gyalogezred szakaszparancsnokaként az oláh és az olasz harctereken szolgált. XI: az összeomláskor ang. hadifogságba került, amelyből 1919. XII: szabadult. Ekkor elvégezte a műegy-et, s az Áll. Gépgyár szolgálatába állott. 1921-: a →Magyar Cserkészszövetség titkára, majd az I. Bpi Cserkészker. főtitkára. 1923: az Orsz. Intéző Biz. tagja, 1933: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozó műszaki csapatának h. vez-je. 1938-46: az I. Bpi Cserkészker. üv. eln. 1916. XII. 6: megszervezője és 1938-ig első parancsnoka az Áll. Gépgyár 13. sz. Ezermester cserkészcsapatának. - M: A harcszerű. Bp., 1921. (A M. Cserkész kv-ei 2.) - Mindent a hazáért. Írta Howard Payson. Ford. Uo., 1921. (Uaz 14-18.) - M. cserkész naptára 1922. Uo., 1921. (Uaz 26-29.) - Nagytábori zsebkv. 2. kiad. Szerk. Sztrilich Pállal. Uo., 1926. - Jamboree zsebkv. 1929. Szerk. Uazzal. Uo., 1929. - Mafeking hőse. Színmű. Uo., 1933. (M. cserkész színdarabjai 7.) - Hatvanban Doró Gáborral 1922: a Cserkész Tábor szerk-je. 88-Bo.J.-Fe.Má.

József műegy. évkv-e. Bp., 1931. - Doromby József: A volt cs. és kir. 38. gyalogezred tört. és emlékkv-e. Uo., 1936:424. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.