🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schmiedt
következő 🡲

Schmiedt Béla   →Szives (1946?-ig Schmiedt) Béla

Schmiedt Ferenc (Göd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1867. okt. 23.-Bp., 1903.): hittanár. - A középisk-t Bpen és Nagyszombatban, a teol-t a bécsi Pázmáneumban végezte, 1892. X: pappá szent. 1893: Bpen hitokt., XI. 1-1903: Bp-Erzsébetvárosban kp., 1895. IX: főreálisk. hittanár is. - M: A kálvária tragédiája. Ford. fr-ból. Bp., 1895. - A hűtelen. Uo., 1895. - Jézus élete. 1-3. köt. Brünn, 1896. - Igaz mesék. Életképek. Bp., 1899. - Az első szt áldás napja. Uo., 1899. - A mi könyvünk. Cenner Lajossal. Uo., 1899. - Sírvirágok. Elmélkedések és fohászok a gyászos kesergők vigasztalására. Írta Göndöcs Benedek. Kiad. Uo., 1899. - A mo-i róm-gör. kath. és szerz. papság egyetemes névtára 1902. [Összeáll. és kiad.] Uo., 1902. - 1894. I-1895. VI: az újvidéki Kath. Hitoktatás főmunk., Bpen 1900. V. 15-1902. VIII: a Kath. Egyh. Lapok kiadó-tulajdonosa, 1900. I-1902: az Egyh. Közl. laptulajdonos fel. szerk-je. 88

R.k. egyetemes névtár. Bp., 1902:34. (16.) - Szinnyei XII:505. - Schem. Strig. 1905. (sem az élők, sem 1904: a halottak között nincs) - Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 1911. - Krücken-Parlagi II:475. (élőként) - Baranyai-Keleti 1937:76. - Viczián 1995:185. (720, 722, 902.) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.