🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schlier
következő 🡲

Schlier, Heinrich (Neuburg, Bajoro., 1900. márc. 31.-Bonn, 1978. dec. 26.): újszövetségi egzegéta. - Ref. családban született. Lipcsében és Marburgban teol-t végzett, R. Bultmann, M. Heidegger és K. Barth hallg-ja volt. 1928: Jénában, majd Marburgban az úsz-i egzegézis mtanára. 1935: Wuppertalban tanított, s közben Erberfeldben lelkész; 1945: Bonnban az ÚSz és az ókori egyhtört. r. tanára. 1952: átment a fil. kar óker. irodtört. tanszékére. 1953: Rómában katolizált, s teol. íróként dolgozott tovább. - Fm: Christus und die Kirche in Epheserbrief. Tübingen, 1930. - Der Brief an die Galater. Göttingen, 1949. - Die Zeit der Kirche. Freiburg im Br., 1956. - Der Brief an die Epheser. Düsseldorf, 1957. - Besinnung auf das Neue Testament. Freiburg im Br., 1964. - Nun aber bleiben diese Drei. Einsiedeln, 1971. - Der Apostel und seine Gemeinde. Freiburg im Br.-Basel-Wien, 1972. - Der Römerbrief. Uo., 1977. - M-ul: Jézus Krisztus feltámadása. Bp., 1996. - Karl →Rahnerral szerk. a Questiones disputatae sorozatot. **

Vanzan-Schultz 1978:459. - LThK 1993. IX:164.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.