🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schleicher
következő 🡲

Schleicher László (Pozsony, Pozsony vm., 1908. márc. 30.-Pozsony, 1999. jan. 17.): zenetanár. - Pozsonyban 1918-26: a reálgimn-ot, 1926-35: a Szl. Egy. Bölcs. Karán m-lat-zenei nevelő tanári, 1946-50: a Konzervatóriumban hegedű, zeneszerzés és karmester szakot végzett. 1935: az érsekújvári, 1938-45: a pozsonyi m. reálgimn. tanára, 1950: a belvárosi zeneisk., a Felsőbb Zeneped. Isk., a Konzervatórium tanára. A pozsonyi jezsuita és a Szentháromság-plébtp. karnagya és orgonistája. Ezért 1959. IX. l: elbocsátották. 1960-68: nyugdíjazásáig a somorjai, 1968-78: a pozsonyhidegkúti zeneisk. hegedű, zeneelmélet, kamarazene tanára. - 1959-75: a pozsonyi Népművelési Int. m. karnagytanf-ának vez-je. 1955-78: vonósnégyes brácsása, Csehszl-szerte hangversenyezett. Segédkv-eket írt, zeneszerzéssel, karvezetéssel és művészi fényképezéssel foglalkozott, előadásokat tartott. 1926-79: kb. 820 alkalommal vezényelt, műsorán 80 mise szerepelt. Elindította az Éneklő Ifjúság Mozg-at, 1942: megszervezte az első szlovákiai M. Éneklő Ifjúság dalosfesztivált. A pozsonyi m. gimn. Kodály Zoltán Gyermekkórusának, a M. Jövő vegyeskarnak, 1926-71: a jezsuita tp. Salvator vegyeskarának, 1964-72: a Csehszl. M. Tanítók Közp. Énekkarának (CSMTKÉ), 1972-82: a M. Ker. Egyh. Énekkarnak karnagya. 1946-71: a Salvator énekkarral rendszeresen énekeltek a Szentháromság-tp-ban is. A M. Ker. Egyh. Énekkarával az Irgalmasok tp-ában és a virágvölgyi tp-ban léptek föl. Kórusaival 1942: a pozsonyi rádióban, a M. Jövő kórussal Finno-ban, a CSMTKÉ-val 1965: Bpen szerepelt. - 1945-ig a Toldy Kör, a Prohászka Ottokár Kör, a Bartók Béla Dalegyes., Pozsony Város Baráti Köre, 1926-71: a Singverein Salvator, 1940-45: a Pressburger Musikkammer, 1980: a Cseh Zenei Társ. Régi Zenei Társulásának tagja. 1980. IX. 21: a Liszt Ferenc Klub (1990: Társ.) alapítója, főtitkára, zenei szakelőadója, tanulmányutak szervezője. - A pozsonyi Népművelési Int. pályadíjai kórusműveiért: Zsoltár gyermekhangra (1971), Három véka kendermag. - Zeneművei (többsége kz-ban): dalok: Elfojtott könnyek, Ide kislány, Megy a juhász szamáron, Megállnék ablakod alatt, Oh, ha csak egyszer, Hortobágyi kocsmárosné, Füstbe ment terv, Éj van, Távolból, Hull a levél a virágról. - Kórusművek: Zsoltár gyermekhangra (női kar), Három véka kendermag (gyermekkar), Hat m. népdalcsokor (vegyeskarok), Tíz m. vegyeskari népdalföldolg., Zsérei nyár, Leesett a gally, Kiskertemben uborka, Farkas Ilka bő szoknyája, Öt vegyeskari népdalföldolgozás, Katonadalok - betyárdalok (ffi és vegyeskarokra). - Hangszeres művei: Pastoralis orgonapraeludium (g moll, H dúr), Orgonafantázia, Kétszólamú invenció oboára és fagottra, Bölcsődal zongorára, Két szl. népdalföldolgozás hegedűre és zongorára, Szl. népdalföldolgozás 2 hegedűre és zongorára, Elégia énekhangra és zongorára, Bartók Béla: Gyermekeknek válogatott átirata vonósnégyesre. - Egyh. művei: 10 egyszólamú m. népmise, II. adventi mise, Bűnbánati mise, Missa papae Joannis XXIII., Michael Haydn: Német miséjének m. változata, Őrangyal mise. - Betétek: Pater noster, Ave Maria, Tantum ergo, Christus factus est pro nobis, Dominus Jesus, postquam coenavit. - Vegyeskarok: O salutaris hostia; Stabat mater; Joseph, fili David; Hogyha az Úr nem építi a házat, zsoltár; Suscipe Domine; Dobrorečime Bože, női kar. - Átiratok, kíséretek: Hudobný život, m., ném. változat. - M: Az énekkari partitúra játszása és elemzése. Pozsony, 1972. - A karénektanítás módszertana. Írta Zbynék Mrkoš. Ford. Uo., 1973. - Intonációs és ritmusgyakorlati segédkv. Uo., 1976. - Tíz éves a bratislavai (pozsonyi) Liszt Ferenc Klub. Jubileumi évkv. 1980-1990. Összeáll. Uo., 1990. 88

KKKP 1993:264. - M. Nemz. 1999. III. 30.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.