🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schiffer
következő 🡲

Schiffer Ferenc (Pozsony, Pozsony vm., 1845. ápr. 12.-Esztergom, 1930. okt. 20.): kanonok. - A teol-t Esztergomban végezte, 1869. VII. 25: pappá szent. Misérden, 1871: Óbudán kp. 1876: uo. plnosh., 1877: Bp-Belvárosban kp. 1883: a bpi tanítók ig-ja, 1896: bpi hitokt. felügy., 1898-1906: pozsonyi knk., 1903: bártfai c. prép., 1900: az Emericanum rektora. 1906. VII. 21: szenttamáshegyi prép. 1906-12: a főegyhm. kat. el. isk-k főtanfelügy-je is. - M: Erläuterung d. allgemeinen Rechte u. Pflichten d. Mitglieder des kath. Gesellen-Verein. Nach v. Alois Kászonyi. Hermannstadt, 1900. - Könyvészetekben nem található művei megjelenési hely nélkül: Mária kongr-ba felvétel szertartás(a). 1904; Szűz Mária élete. 1904; Az ap. rózsafüzér. 1910; Constancia. Hogyan őrizzük meg és ápoljuk a lelkigyakorlatok gyümölcseit. 1910; Egy negyedóra az Oltárisztség előtt. 1910; A gyermeki lélek. 1911; Euch. apostolság az iparos ifjak részére. 1913; Áhítatos gyakorlat a mi Urunk Jézus Krisztus 5 szent sebének tiszt-ére. 1916; Dicséret a káromkodások jóvátételéért. 1923. 88

Némethy 1894:910. - Esztergom vm. 1908:160. - Schem. Strig. 1917:381; 1930:172. - Beke 1986:95. (29.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.