🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sarolt
következő 🡲

Sarolt, Fehér menyét (947 k.-1000 k.): Géza nagyfejedelem (ur. 972-997) felesége, I. (Szt) István király anyja. - Az erdélyi országrészen →gyula tisztet betöltő vezér (10. sz.) idősebb leánya, aki már a g.kel. kerségben nevelkedett. ~ot a korabeli kútfők nemzete legszebb asszonyának nevezték. Külf. források azt írták róla, erős akaratú, hirtelen haragú, uralkodni vágyó egyéniség, aki férfi módjára lovagolt, ivott és verekedett. Az Esztergomban is megfordult Querfurti Szt Brunó OSB azt írta, hogy a fejedséget valójában ~ vezette. Székhelye Veszprém volt, itt jelölte ki az első lat. rítusú ppség székhelyét, Márton hegyén (Pannonhalmán) bencés apátság építéséhez kezdett. - Gyermekei: Vajk/→István (969 k.-1038) m. kir.; Judit (*970/71 k.; férje, a lengy. I. Boleszláv 987 végén csecsemőjével, Bezprymmel együtt elűzte); Mária (*990 k.) 1009: Orseoló Ottó velencei dózséhoz ment férjhez; →Sarolta (*992/93 k.) több kutató szerint a kabar törzs vezéréhez, →Aba Sámuelhez ment férjhez; ismeretlen nevű leány (*994 k.) 15 é. ment férjhez Gavril Radomor bolgár trónörököshöz (ur. 1014-15), férje őt is elűzte kisfiával. Az utóbbi leányok olyan kései születésűek, hogy föltételezték, hogy Géza 2. feleségétől, a lengy. forrásokban szereplő Adelhaidtól születtek. Kései születésük miatt a leányok kiházasítása már bátyjuk, I. István kir. külpol. céljainak megfelelően történt. Do.Lá.

Balics I. - Pauler II:678. - Révai XVI:578.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.