🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Salamanca
következő 🡲

Salamanca, Salamantica: 1. Castilla-León tartomány fővárosa Spanyolországban. Az arabok nagyon korán meghódították. I. Ordono kir. (ur. 850-66) kis időre, VI. Alfonz kir. 1102: végleg visszaszerezte. Jogkönyve a 12. sz. végéről való. A 13-15. sz: egészen sajátos városképe alakult ki. - 2. püspöki székhely. A 6. sz: már létező ppséget az arabok elpusztították. A 12. sz: helyreállították. Valladolid suffr-a. - 7876 km²-en 2005: 280.000 l, 275.000 h, 405 pb, 192 ep, 200 szp, 2 ád, 525 sz, 480 szn, 45 ni, 20 ki-e volt. - 3. Egyetemét a szegyh. isk-hoz kapcsoltan IX. Alfonz kir. 1218: alapította. Még a 13. sz: gazdag javadalmakat és nagy kiváltságokat kapott. IV. Sándor p. (ur. 1254-61) emelte az isk-t egy. rangra. Fakultásait jóváhagyta V. Kelemen (1313), XII. János (1333), XIII. Benedek p. (1416), így Eu. egyik jelentős egy-e lett; virágkora a 16. sz. Hatását főként koll-ainak köszönhette. Teológusai a trienti zsin-on (1545-63) fontos szerepet játszottak (→salamanticenses). - A teol. fak-t 1416: alapították, kezdetben csak szerz-ek látogatták, mert a már fölszentelt világi papok a jogi fak-on tanultak. A szerz-ek a vizsgáikat nem az egy-en, hanem az illetékes szerz. elöljárók előtt tették le. A 15. sz. végén a ferencesek mellőzték e fak-t, ezért a domonkosok kezébe került, akik 3 nemzedéken át meghatározták a „~i iskolát”. Ennek elindítója Francisco de Vitoria OP (1483-1546), aki az Újvilág fölfedezésével kapcsolatos kozmológiai, teol., erkölcsi és jogi kérdéseket fontosabbnak tartotta, mint a kezdődő reformáció problémáit, s a figyelmet fil., antropológiai, jogi és gazd. ter-re irányította (Bartolomeo →Las Casas OP). Ezáltal a sp. kirság számára fontosabbá vált a többi egy-nél. Vitoria →Petrus Lombardus addig használt szentenciás kv-ét Aquinói Szt Tamás Summa Theologiae-jára cserélte, ezt magyarázta, s ezzel az egész Egyh. oktatásügyére hatott, mert a jezsuiták →Ratio studioruma átvette e változtatást. - Utóda, Melchior →Cano OP kidolgozott egy teol. módszertant, mellyel a filol. és a törttud. eszközeit próbálta összekapcsolni a hagyományos teol. módszerrel. Domingo →Soto OP a trienti zsin-on megvédte elődei tanítását, és kezdeményezte a szigorú →tomizmusra való áttérést a teol-ban. - E szigorú tomizmust képviselte a 3. ~i prof-nemzedék (Domingo →Bañez, B. de Medina, Pedro de Sotomayor). Tanításuk a ~ban tanult jezsuiták révén hatott, főként a kegyelemtani vitában (→molinizmus). A 17. sz: nagy Summa-kommentárok születtek az egy-en (M. de Ledesma). - A 18. sz: az egy. lassan elvesztette jelentőségét, teol. fak-át 1868: föloszlatták. 1940: ~ban pápai egy-et alapítottak, teol. és egyhjogi, később további fak-okkal.  **

LThK 1993. VIII:1474. - AP 2005:628.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.