🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sailer
következő 🡲

Sailer György (1766 k.-Győr, 1845. máj. 14.): választott püspök. - A teol-t a pozsonyi szem-ban végezte. 1797: Halásziban, 1806: Mosonszentjánoson plnos, 1825: győri knk., 1833: dunaszigeti c. apát, ált. ppi, majd kápt. helynök. 1835: nagyprép., 1838: bosoni vál. pp. - Utóda a bosoni c-en 1845: Fábry Ignác. T.E.

LBE:55. - Schem. Jaur. 1897:46. (589.) (1838: bosoni cpp.) - Bedy 1938:474. (1838: boszniai[!] vál. pp.)

Sailer, Johann Michael (Aresing, Bajoro., 1751. nov. 17.-Regensburg, 1832. máj. 20.): püspök. - Papnevelő int. tanár, majd a landshuti egy-en a ped. tanára. 1829: regensburgi pp. Ped. előadásai alapján állította össze Über Erziehung für Erzieher (München, 1807) c., széles körben népszerű és nagy szakmai elismerést aratott művét, amely később számtalan kiadásban látott napvilágot. Nevelési elképzeléseinek alapja a szép gyermekség fogalma. Erre épít a nevelés: az emberi képességeknek az a kifejlesztése, amelyre a term. önmagában nem képes. A nevelésben az egész ember harmonikus kiművelésére kell törekedni, ebben meghatározó szerepe van a vallásos nevelésnek. ~ nagy hatással volt a korabeli ném. isk-kban, főként népisk-kban folyó nevelés gyakorlatára. Hatott Brunszvik Teréz ped. nézeteire is. - Fm: Über die wichtigste Pflicht der Eltern in der Erziehung ihrer Kinder. 1778. - Hundert Nummern für Erzieher, enthaltend die wichtigsten Lehren für Informatoren. 1798. - Wie Ankömmlinge auf Universitäten ihr Studium einrichten sollen. 1806. - Weisheitslehre in Maximen für künftige Regenten. 1831. M.I.

LThK IX:214.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.