🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Süle
következő 🡲

Süle Antal (Megyehíd, Vas vm., 1904. febr. 19.-Ikervár, 1964. dec. 26.): plébános. - 1928. VI. 17: pappá szent., Csesztregen kp., 1931: Szombathelyt a polg. leányisk. hitokt-ja, 1933. VIII: Ikervárt, 1934. IX: Felsőpatyon kp., 1943(már): Muraszemenyén plnos. 1950. VI. elején letartóztatták, 'tiltott disznóvágás' ürügyén ítélték el kb. 1 évre. Szabadulása után Ikván lelkész. 88

Géfin III:381. - Pilinyi 1943:98. - Tóth 1948:98. - Szabad Nép 1950. V. 18. (Bella János: A muraszemenyei plnos), VI. 8. (B. F.: A Mura mentén a klérus háborús uszítói nyomában) - Hetényi Varga I:383. - Diós 1999:200. (4245.)

Süle Ferenc (Vasszécsény, Vas vm., 1916. febr. 27.-Salomvár, 1997. szept. 29.): püspöki titkár, plébános. - 1940. VI. 26: pappá szent. Tófej-Lórántházán kisegítő, 1941: Püspökmolnáriban, 1941: Csehimindszenten kp., 1944: a kőszegi →Kelcz-Adelffy árvaház hitokt. elöljárója, 1944: tábori lelkész, 1944: ppi szertartó, 1949: ppi titkár. 1952. I. 9: letartóztatták, amiben közreműködött →Farkas Dénes ppi helynök. Kihallgatásain megkínozták, „gyógyszerekkel” etették. 1952-53: a kistarcsai internálótáborban 18 hónapig nyitott ablakú magánzárkában irtotta a poloskákat, havonta csak egyszer vitték fürödni, rendszeresen megverték. Ügyét csak 1953. VIII: tárgyalták, a „demokratikus államrend elleni izgatás és tiltott határátlépéshez nyújtott segítség” vádjával 4 és fél, ügyészi föllebbezés után 6 évre ítélték. 1956. IX. 15: szabadult. 1956-57: Rumban h. plnos, 1957: Kámon, 1957-97: Salomvár plnosa. 88

Géfin III:348. - Schem. Sab. 1972:182; 1991:149. - Havasy 1990:411. (1952-1956. X: Vácott 4 év) - Új Ember 1988. XII. 4. - Hetényi Varga I:341. Arck. - Diós 1999:200. (4246.)

Süle Géza, SJ (Pecöl, Vas vm., 1914. máj. 25.-Bp., 1988. júl. 20.): házgondnok. - A szombathelyi prem. gimn-ban éretts., 1933. VIII. 18: lépett a JT-ba. 1939-: Szegeden teol-t tanult, ahol 1943. VI. 25: pappá szent. 1944-46: a Manrézában házgondnok, a háború miatt a Manrézába elhelyezett klinika lakóit s a környékbelieket is segítette. 1947 őszétől Pécsett a Pius Internátus és Koll. hittanára és házgondnoka. 1948 őszétől - amikor a Pius-tp-ot Virág Ferenc mpp. pléb. rangra emelte, plnosként megszervezte a Jézus Szíve pléb-t. 1949: Bpen a r-tart. gazd. ügyintézője. 1950. VI. 18/19. éjjelén a Mária u. 25. sz. rendház ÁVO-s megszállásakor sikerült elmenekülnie. Mosodában vállalt munkát. Brossúrák készítése miatt 1955. VIII. 22/23: letartóztatták, a Gyorskocsi u. vizsgálati fogházba szállították, 5 hónapig tartó kihallgatás-sorozat után 1956. II. 3: zárt tárgyaláson összeesküvés vádjával 14 évre ítélték. Az első 6 hónapot a kihallgatások során tanúsított „szemtelen viselkedése” miatt a Gyűjtőfogház Kisfogházában töltötte. 1956. IX: a váci fegyház lakója, X. 27: szabadult. 1957. III: újból börtönbe került, X: a Bpi Főv. Bíróság „bűncselekményét átminősítette”, büntetését 3 évre csökkentette és föltételesen szabadlábra helyezte. Gyári munkás, 1958 végétől a bpi VIII. ker. Szt Rita-lelkészségen ruhatáros, pénzbeszedő és kisegítő lelkész. 88

Cat. SJ 1949: 60. - Kortárs m. jezsuiták 2. 1992:213. (Pálos Antal: ~) - Pálos 1992:189. - Üldözött jezsuiták 1995:304. - A Szív 2000. VI. (Ötven éve) - Hetényi Varga 2002. II: 325. Arck.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.