🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > reformkatolikusok
következő 🡲

reformkatolikusok, ifjú katolikusok, neokatolikusok, reformnemzedék, 1931-1945: katolikus politikai megújulási mozgalom. - Széchenyi György gr. a →Quadragesimo anno szellemében 1931. IX: újtípusú, kat. és szoc. program alapján szervezett pol. párt szervezését, első feladatként az egyetem visszaszerzését javasolta Serédi hgprím-nak. Nézeteiket a Korunk Szava (1931-38) közölte. 1935: az ogy. választásokon várakozás alatt szereplő →Keresztény Gazdasági és Szociális Párt (KGSZP) megosztotta a ~at: →Aradi Zsolt, →Balla Borisz, →Possonyi László a kormányt támogatta. Kiváltak a Korunk Szavából, megalapították az Új Kor (1935-38) folyóiratot és a →Szociális Frontot; →Katona Jenő, →Pethő Sándor, Széchényi György gr. inkább a KGSZP átalakítását kívánta. 88

Korunk Szava 1935. IV. - Új Kor 1935. IV. 30. (Balla Borisz: Olvasóinkhoz; Közi-Horváth József: Miért volt a bukás?) - Gergely 1993:109.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.