🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ruppert
következő 🡲

Ruppert István (Hercegfalva, Fejér vm., 1914. máj. 15.-Bp., 1945. jan. 18.): hittanár. - 1938. VII. 10: esztergomi egyhm-s pappá szent., Dorogon kp. 1939: Bpen a Notre Dame de Sion Int-ben, 1940: Léván, 1941: a bpi X. ker. Szt László Gimn-ban, 1942: az Eötvös József Gimn-ban hittanár. 1943: a Pázmány Péter Tudegy-en egyházjogi dr. 1944: a Gestapo börtöneiben fogvatartottaknak élelmet, fehérneműt, a papoknak ostyát és bort vitt a misézéshez. 1945. I. 18: a Károlyi-palota parkjában szovjet katonák agyonlőtték (vsz. nőket védelmezett). - M: Fény a fényből. Dogmatikus megfontolások az „Egy Istenről”. Bp., 1942. 88

Schem. Strig. 1945:358. - Tiefenthaler József: Sötét napok. 56 nap a Gestapo börtöneiben. Bp., 1945. - Havasy 1990:403. - Szántó 1991:20; 1992:23. - Hetényi Varga I:220. - Diós 1999:185. (3421.) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Ruppert István (Balatoncsicsó, Veszprém m., 1954. dec. 25.- ): mérnök, orgonaművész, tanár. - A győri bencés gimn-ban 1973: éretts. 1980: a bpi Műszaki Egy-en szerzett okl-et. 1987: a Liszt F. ZF-n orgona szakot végzett, a győri és a bpi zeneműv. főisk. orgona és zeneelmélet tanára. - 1970-től a győr-kisbácsai plébtp. orgonaművésze. Orgonakoncerteket adott Eu-szerte és az USA-ban. Bemutatta Gárdonyi Zsolt, Jeney Zoltán és Lendvay Kamilló orgonaműveit. - Megjelent CD-i: Hungarian organ music, 1995; Baroque organ music (Tihany), Karácsony éj, 1996. So.F.

Ruppert Pál, SJ (Palotabozsok, Baranya vm., 1915. okt. 23.-Pécs, 1986. aug. 6.): hittanár. - A gimn-ot Kalocsán végezte. 1935. VII. 30: lépett a r-be, a fil-t 1939-41: Kassán végezte, 1941: Kalocsán magiszter. 1944-: Szegeden tanult, ahol 1947. VI. 22 pappá szent. 1949: a Manrézában a novíc-ok tanára, 1950. VI: Szegedről kényszertartózkodási helyre vitték. A bpi Erzsébet Nővérek nyugdíjas otthonának lelkésze, majd a Jézus Szíve-tp. kp-ja. 1951. XI. 1: eltiltották minden papi tevékenységtől, 1977-i nyugdíjazásáig az Április 4. Kisipari Szövetk. irodai munkása; közben rendszeresen kisegítő lelkipásztor. 1957. III: néhány hétig a Gyűjtőfogházban raboskodott. 1977: Iregszemcsén kp., 1982-84: Rómában a lelkigyakorlatos munkákat tanulmányozta, utána a leányfalusi lelkigyakorlatos házban lelkész. - 1929. II-1935: a kalocsai Regnum társszerk-je. 88

Cat. SJ 1949:59. - Pálos 1992:187. - Szántó 1992:141. - Üldözött jezsuiták 1995:168. - Diós 1999:185. (3423.) - Hetényi Varga 2002. II:322. Arck. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Ruppert Péter (Mucsi, Tolna vm., 1917. aug. 15.-Obernhof, No., 1992. márc. 31.): magyar lelkész. - Hímesházi kp-ként kitelepítésre ítélt sváb híveivel akart menni, s hogy őt is elvigyék, az utcán szidalmazta a rendőrséget. 1946. VI. 4: elítélték 1 évre, egy kitelepített csoporttal együtt Fuldába vitték. Onnan átszökött a szovjet megszállási övezetbe, hogy az oda telepített svábok lelki gondozását ellássa. 3 év múlva Rómába küldték a Coll. Russicumba. Terve, hogy kijusson a SZU-ba, nem sikerült. Visszatért az NSZK-ba, 1956: a m. menekültek pasztorációját bízták rá. Nyugdíjas éveit Obernhofban töltötte. 88

Hetényi Varga I:338. Arck.


Ruppert József Géza, Piar. (Budapest, 1942. jún. 25.–): tanár, generálisi asszisztens, posztulátor. – A bp-i piar. gimn-ban 1960: éretts. VIII. 27: lépett be a r-be, 1961. VIII. 28: első, 1965. IX. 12: ünn. fog-at tett. A teol-t a Kalazantínum Piarista Teol. Főisk-n végezte. 1968. III. 9: sztelték pappá. 1969: az ELTE TT Karán biológia-kémia szakos tanári oklevelet szerzett. 1969–91: a kecskeméti Piar. Gimn. tanára és a diákotthon prefektusa, 1983–: gimn. ig. 1986–91: tart.főnöki asszisztens. 1991: a rendi káptalan közép-európai generálisi asszisztenssé választotta, azóta Rómában él. –Segítségével éledtek újjá a rendszerváltás után a piar. rtart-ok Lengyo-ban, Belorussziában, Szl-ban, Ro-ban. 1997 és 2003: újraválasztották, ekkor feladata lett az olaszországi piarista tartomány ügyeinek az intézése is. Asszisztensi mandátuma 2009: járt le, azóta mint delegátus Rómából intézi a Romániai Piarista Provincia ügyeit. – 1991–: a rend szenttéavatási ügyeinek posztulátora is. Munkájának köszönhető a 13 spanyol piarista vértanú és Pietro Casani (1995), Anton Schwartz, a Kalazantínus kongregáció alapítója, Celestina Donati, az olasz piarista nővérek alapítója és Salkaházi Sára vértanú szociális testvér boldoggá avatása. 2010: Isten Szolgái Brenner János vértanú és Bálint Sándor néprajztudós ügyeinek posztulátora. – 1992–: a →Szent István Alapítvány elnöke és a →Szent István Ház ig-ja, a →Pápai Magyar Egyházi Intézet vigilancia bizottságának tagja, 2007: elnöke. 1998–: a toszkániai magyar közösség lelkipásztoraként Firenzében tart m. nyelvű szentmiséket. – 1992: Pilinszky díjjal, 2001: Kecskemét díszpolgára c-mel, 2009: a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjével, 2010: Teleki Pál díjjal tüntették ki.

M.: A piarista diák Rómában. Róma, 2007. – Celestina Donati. Róma, 2008. s.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.