🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rost
következő 🡲

Rost Jakab (17. sz.): festő. - Nagyszombati polgárként 1655: Nagyszombatban a jezsuita tp. Mária-kpnáját, oltárát festette és aranyozta, uo. 1659: a Xavéri Szt Ferenc-kpna oltárát, 1676: a Halottak kpnájának oltárát festette.

Garas 1955:140.

Rost Paszkál, OFM (Buda, 1691.-1762. febr. 16.): házfőnök.

- Mint orvos laikus testvérként lépett 1715: a mariánus rtart-ba. 7 hónap múlva megkapta a tonzúrát, 1718: Máriavölgyben pappá szent. Pozsonyban ném. hitszónok, 1729-56: 8 konventben volt házfőn. - M: Seraphisches Liebs-Band. A kordás társulat szabály- és imakv-e. Pozsony, 1725. **

Farkas 1879:51.

Rost Tamás, SJ (Nagyszombat, Pozsony vm., 1697. okt. 21.-Pozsony, 1765. dec. 12.): tanár. - 1712. X. 17: Nagyszombatban lépett a JT-ba. 1725 u. 3 é. Kassán, majd Nagyszombatban a biblikum tanára volt. - Fm: Manuale horograficum. 1-2. Nagyszombat, 1736. - Philothea. Írta Szalézi Ferenc. Ford. M. Martinez. Kiad. Uo., 1753. 88

Szinnyei XI:1198. (*1695!) - JTÉ 1942:339. (*1697)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.