🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rixa
következő 🡲

Rixa, Richeza (1013/15 k.-1060 után): lengyel hercegnő, magyar királyné. - II. Mieszko lengy. hg. (ur. 1025-31 és 1032-34) és Rixa grnő elsőszülött leánya. Vazul fiai (Levente, András és Béla) apjuk megvakíttatása (1031) után Cseho-ba menekültek, ahol találkoztak, a Bezprym által Krakkóból elűzött II. Mieszko lengy. hg-gel. 1032: a lengy-ek Bezprymet megölték, Mieszkót hazahívták. Vele tartott Béla hg., akihez a pomerániakkal szemben tanúsított merészsége után a fejed. 1033. XII: nőül adta elsőszülött leányát, ~t, s lengy. hg-gé tette. Vsz. ekkor kapta a keresztségben az Adalbert nevet. 1034: ~ apja meghalt, testvéröccse, I. (Megújító) Kázmér (ur. 1038-58) lett a lengy. fejed., uralkodásának első időszaka 1034-38: a feudális anarchia, a pártütések jegyében telt. 1038: Kázmért elűzték, fő támogatóját, Bélát is üldözték. Kázmér távolléttében vsz. Béla régensként irányította a fejedséget. Krakkót ő tette az orsz. fővárosává. 1039: Kázmér visszatért és Béla segítségével fölszámolta az zűrzavart. Ezekben az években születhettek Bélánál 1-2 évvel idősebb nejének, ~nak első gyerekei, Géza és László. 1048: Bélát és családját 1046: m. kir-lyá koronázott testvérbátyja, I. András hazahívta, megígérte, hogy a trón örökösévé teszi. Béla családjával hazatért, a testvérpár megosztozott Mo-on: Andrásé lett a kirság harmada; Béla megkapta a dukátust, melynek É-on Nyitra, K-en Bihar volt a központja. A testvérek közötti viszony megromlott, amikor András fia, Salamon megszületett és apja hamarosan kir-lyá koronáztatta. 1059: Béla és ~ népes családjával Lengyo-ba ment, ahonnan sereggel tért vissza. - Béla 1060 őszén győzött a harcokban megsebesült András ellen, s I. Béla néven m. király lett. ~ férjével és családjával ismét Mo-ra került. Nem ismeretes, hogy Béla halálát (1063) követően fiaival tartott-e Lengyo-ba, v. már nem élt. - Gyermekei: 1047 e. Géza, 1040/41 k. László; 1043/44 k. Zsófia (férjei: weimari-isztriai Ulrik őrgr., Magnus szász hg.); Ilona/Lepa (férje Zvojnimir Demeter horvát kir.; 1048/49 k. Lambert), Eufémia (férje I. Ottó morva hg.); Sophia (férje Lambert magyar ispán). Do.Lá.

Révai XVI:289. - Dümmerth 1987:215.