🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rezutsek
következő 🡲

Rezutsek Antal Imre, OCist (Gyöngyös, Heves vm., 1795. okt. 25.-Zirc, 1879. márc. 28.): apát. - 1813: mint az utolsó pilis-pásztói klerikus lépett a r-be. 1819. X. 3: pappá szent. Székesfehérvárt tanár. 1827: Zircen novícmester, 1829: Egerben szubprior és ig., 1832: prior. 1853: Zircen prior és novícmester. 1858. VIII. 17: zirc-pilis-pásztói apát. 1865: a pécsi gimn. épületét új szárnnyal bőv. 1866: Zircen megszervezte a növendékek teol. oktatását, a székesfehérvári isk-t 1874-75: teljesen újjáépítette. 1878. XI. 4: a szentgotthárdi apáti címet is megkapta. - M: Tört. vázlat a cisterci rendiek egri tanodájáról 1850/51 tanév végéig elébocsátott m. nyelvtani értekezéssel. Eger, 1851. - Historia s. ordinis Cist. in Hungaria; Diarium ab anno 1852. usque ad annum 1874. Kz-ok a zirci apátsági kvtárban. - Az egri nagy-gymn. 1852/53. é. programmja. Uo., 1853. 88

Békefi 1896:369. - Szinnyei XI:932. - Heves vm. 1909:397. - Lakatos 1914:198. - Schem. Cist. 1942. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.