🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rezek
következő 🡲

Rezek Román Sándor, OSB (Gödöllő, Pest vm., 1916. aug. 3.-São Paulo, Brazília, 1986. máj. 8.): gimnáziumi tanár. - 1934. VIII. 6: lépett a r-be, a teol-t Pannonhalmán végezte, 1939. VI. 28: ünn. fog-at tett, 1940. VI. 16: pappá szent., a Pázmány Péter Tudegy-en m-fr. szakos tanári okl-et szerzett, 1941: drált. 1940: Kőszegen gimn. tanár, 1944. VIII: táb. lelkész, 1945. V: Bad Kreuznachban (No.), majd a fr. Mailly-le-Camp táborban hadifogoly, 1945. XI: a Párizsi M. Kat. Misszió lelkésze, 1960: ig-ja és fro-i főlelkész. 1965: São Paulóban a „Monte Kemel” filia misézője, 1966-75: újoncmester, 1966-77: gimn. tanár is, 1976-83: szem. lelkiig., 1985: ifj. lelkivez. - Párizsban verseskötetének bírálata után szakított a költészettel, fr. gondolkodók munkáit ford. m-ra, 1975-től csak →Teilhard de Chardin életművét kutatta, befejezte az életmű teljes m. ford-át (28 köt.; 40 köt. m. és fr. magyarázat). 1956: az Academia Catholica Hungarica r. tagja. - M: Prohászka esztétikája. Pannonhalma, 1942. (A Pannonhalmi Szle kvtára 38.) - Prohászka intuiciója és átélése. Bp., 1942. (Dolgozatok a Kir. M. Pázmány Péter Tudegy. Philosophiai Szemináriumából 48., klny. Theológia 1941/42) - Prohászka és Bergson. Uo., 1943. (Klny. Athenaeum) - Szempontok és adatok Prohászka „bergsonizmusához”. Uo., 1943. (Klny. Bölcseleti Közlem.) - A műv. és az erkölcs súrlódásainak végső alapjai. Uo., 1944. (Klny. uo.) - Hozzád kiáltok. Írta Szt Ágoston. Ford. Köln, 1952. - Mélyen szállunk. (Versek) Párizs, 1952. - Elmélkedések a szépségről. München, 1954. - Istenkeresők. Fr. írók szövegeiből vál. P. Barth. Ford. Köln, 1962. - Benne élünk. (Az isteni miliő) Írta Teilhard de Chardin. Ford. Párizs, 1964. (soksz.) (Párizs-Bécs, 1965 és 1967; São Paulo, 1968. soksz.; uo., 1978. soksz.) - Az emberi energia. Írta uő. Ford. São Paulo, 1965. (soksz.) (nyomtatott kiad. Washington D.C., 1968. és H.n., 1971.) (2. soksz. kiad. São Paulo, 1975, magyarázó jegyzetekkel) - Az ember jövője. Írta uő. Ford. São Paulo, 1966. (soksz.) (2. soksz. kiad. 1977) - Az emberi jelenség. Írta uő. Ford. Uo., 1966. (soksz.) (nyomtatott kiad. Washington D.C., 1968) (2. soksz. kiad. 1975, magyarázó szójegyzékkel) - Az ember zoológiai csoport. (Az ember helye a term-ben). Írta uő. Ford. Uo., 1966. (soksz.) - Írások a háború idejéből. 20 tanulm. Írta uő. Ford. Uo., 1966. (soksz.) (2. soksz. kiad. 1975) - Mozgósított energiák. Írta uő. Ford. Uo., 1966. (soksz.) - A múlt szemlélete. Írta uő. Ford. Uo., 1966. (soksz.) (2. soksz. kiad. 1977) - Blondel és Teilhard 1919-es levélváltása. Ford. Uo., 1967. (soksz.) - Egzisztencializmus, marxizmus, Teilhard. Uo., 1967. (soksz.) (Sodródó világ 5.) - Az ember megjelenése. Írta Teilhard de Chardin. Ford. Uo., 1967. (soksz.) (2. soksz. kiad. 1973) - Teilhard és a fil. Uo., 1967. (soksz.) (Sodródó világ 1.) (2. soksz. kiad. 1976) - A rossz (a szenvedés, a bűn és a halál) Teilhard világképében. Uo., 1967. (soksz.) (Uaz 2.) - Teilhard „panteizmusa” és „monizmusa”. Uo., 1967. (soksz.) (Uaz 4.) - Szeretet = kozmikus energia Teilhard világképében. Uo., 1967. (soksz.) (Uaz 6.) (2. rövidített soksz. kiad. 1978) - Teilhard leveleiből. (Részletek az 1967-ig megj. első 6 fr. köt-ből) Ford. Uo., 1967. (soksz.) - Teilhard tanulm-ai. 1-6. köt. Ford. Uo., 1967-73. (soksz.) - Teilhard „sodródó világa”. (A hiperfizika elemei) Uo., 1968. (soksz.) (Sodródó világ 7.) - Teilhard körül. 1. köt. (Válasz néhány kritikára) Uo., 1968. (soksz.) (Uaz 8.) (2. rövidített, soksz. kiad. 1978); 2. köt. (8 vázlat Teilhardról) Uo., 1971. (soksz.) (Uaz 23.) - Az örök női - Teilhard életében és írásaiban. Uo., 1968. (soksz.) (2. átd. bőv. soksz. kiad. 1972) (Uaz 9.) - Utak az Ómega felé. 1-7. köt. Uo., 1968-70. (soksz.) (Uaz 10-13, 15, 17, 19.) - Fr-m. Teilhard bibliogr. 1968-ig. Uo., 1968. (soksz.) - Teilhard és Pascal. Párhuzam és szembesítés. Uo., 1970. (soksz.) (Sodródó világ 18.) (2. soksz. kiad. 1977) - Hogyan hiszek. Írta Teilhard de Chardin. Ford. Uo., 1970. (soksz.) - A mindenség himnusza. Írta uő. Ford. Uo., 1970. (soksz.) - Többlét felé. Vál. Teilhard-szövegek gyűjt-e. Ford. Uo., 1970. (soksz.) - Teilhard hiperfizikája. 1. köt. Uo., 1971. (soksz.) (Sodródó világ 20.) (Új átd. soksz. kiad. 1-5. köt. Uo., 1974) (Uaz 31-35.) - Tudomány és Krisztus. Írta Teilhard de Chardin. Ford. Uo., 1972. (soksz.) - A jövő irányai. Írta uő. Ford. Uo., 1973. (soksz.) - Teilhard napló. Írta uő. 1-5. füz. Ford. Uo., 1975. (soksz.) - Az anyag szíve. Írta uő. Ford. Uo., 1976. (soksz.) - Teilhard bibliográfia - m-ok részére. Összeáll. Uo., 1976. (soksz.) (Sodródó világ 38.) - Teilhard bizalmas levelei (három barátjához). Ford. Uo., 1976. (soksz.) - Teilhard ismeretelmélete. 1. köt. Uo., 1976. (soksz.) (Sodródó világ 37.) (Lényege: Vigília 1979:3, 4. sz.: Teilhard világképének ismeretelméleti alapjai) - Teilhard levelei P. Leroy (jezsuita genetikus) barátjához (1948-1955). Uo., 1977. (soksz.) - Teilhard élete. Írta Robert Speaight. Ford. Uo., 1978. (soksz.) - Teilhard levelei R. Ravier-hez (1951-1955). Ford. Uo., 1978. - Teilhard és Keresztes János. Írta Francis Kelly Nemeck. Ford. Uo., 1979. (soksz.) - Teilhard és Loyolai Ignác. Írta Jacques Laberge. Ford. Uo., 1979. (soksz.) - Teilhard a 20. sz. Aquinói Szt Tamása. Írta J. Paulo Nuñes. Ford. Uo., 1979. (soksz.) - Az Isten, akit századunk vár. Esszé Teilhard „panteizmusáról”. Írta Gabriel Dussault SJ. Ford. Uo., 1979. (soksz.) - 1948. XII-1967. VI: az Ahogy Lehet párizsi-São Paulo-i irod. és kulturális folyóir. szerk-je, 1955-65: a Párizsi M. Kat. Misszió Családunk c. közlönye társszerk-je. 88

Mildschütz 1977:1. (4.), 14. (84.) - A m. bencések 50 éve Brazíliában. São Paulo, 1981:29. - PN 1987:207. (1570.) - Borbándi 1992:306. (†1968) - ~ OSB műveinek jegyzéke (soksz. 1982. okt.) - Borovi II.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.