🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rerum novarum
következő 🡲

Rerum novarum, 1891. máj. 15.: XIII. Leó pápa enciklikája, az első pápai szociális körlevél, fő témája a munkáskérdés. - Az →Egyház szociális tanítása nem zárt tanrendszer (még kevésbé ideológia, mint a liberalizmus és a szocializmus), hanem állandóan fejlődő, a korok, társad-gazd-pol. helyzetek változásaival korszerűsített tanítás. Az egymást követő dokumentumok (VI. Pál →Octogesima adveniens enc-ja [1971], levele Roy bíb-hoz, II. János Pál →Centesimus annus enc-ja [1991], de a többi szociális enc. is) fokozatosan továbbfejlesztették az egyh. tanítást: az evang. fényében adtak irányelveket a társad. igazságosság problémáinak megoldásához. - A ~ a gyors iparosodás korszakában a munkások tragikus helyzetére hívta fel a figyelmet. Miközben terjedtek a marxizmus és a szociáldemokrácia, valamint a liberalizmus eszméi, ill. fokozódott a munkásság kizsákmányolása, a kat. egyh. egyes képviselői és mozgalmai (→Ketteler mainzi pp., →Manning ang. bíb., Gibbons baltimore-i bíb., a belga és svájci kat. szociális mozgalom, szakszervezetek) új lendületet vettek a körlevél után. Mo-on a Rómából hazatérő →Prohászka Ottokár fordította le a ~ot és terjesztette XIII. Leó p. szociális eszméit, bírálva a tört. materializmust és a marxista ateizmust, a szociáldemokrácia keresztény-ellenességét, miként a magyar egyh. és világi feudalizmust. - A ~ hivatkozik ugyan a Bibliára is, de főleg a természetjog és Szt Tamás tanítása alapján érvel a magántulajdon joga mellett, az osztályharc ellen, a közjót szolgáló államhatalom szerepét illetően, majd megjelöli a munkaadók és a munkavállalók feladatait, végül a keresztény munkásszervezetek hasznáról és a hit megőrzésében betöltött szerepéről szól. 1971: az Octogesima adveniens így összegez: „Ama korszak után, amikor a ~ kezdetű körlevél szenvedélyesen és kérlelhetetlenül tárta fel a munkások méltatlan társad. helyzetének botrányát az akkor születő profitorientált társad-ban, a tört. fejlődés a társad. igazságosság további problémáit és szempontjait is elültette a köztudatban, ahogyan ezt már a →Quadragesimo anno és a →Mater et Magistra kezdetű körlevelek megállapították.” (5. p.) - Szövege: ASS XXIII (1890-91); m-ul: Az Egyh. társad. tanítása. Bp., 1994:27; 2003:210. (ford. Beran Ferenc-Lenhardt Vilmos) Sz.F.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.