🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Ketteler
következő 🡲

Ketteler, Wilhelm Emmanuel von, br. (Münster, Vesztfália, 1811. dec. 25.-Burghausen, Bajoro., 1877. júl. 13.): püspök. - Végzett jogászként áll. szolgálatba lépett. Münchenben Joseph von →Görres köréhez tartozott. Itt kapott indíttatásra 1841: kezdte a teol-t, 1844: pappá szent. 1848: nemzgyűl. követ. Mainzban adventi prédikációiban fölhívta a figyelmet a →szociális kérdésre. ~ hatására alakultak a vallás védelmére a →Pius egyesületek, a későbbi Katolikus Népegyletek (Volksverein) elődei. 1849: berlini prép., 1850. V. 20: Mainz pp-e. 1864: jelent meg Die Arbeiterfrage und das Christentum ('A munkáskérdés és a kereszténység') c. műve, a kerszoc. eszmék egyik első nagyhatású megalapozása. Széleskörű tevékenységet folytatott az erősödő →liberalizmus ellen, annak anyagelvű, egyh-ellenes s a vallási és kult. ügyeket állami kézbe összpontosító irányzata miatt. 1871: ~ kezdeményezésére alakult meg a ném. birod. gyűlésben jelentős szerepet játszó kat. Centrum Párt. Küzdött az egyh. szabadságáért, főleg a Bismarck-féle →kultúrharc egyh-ellenes törekvései ellen, s felismerve a munkáskérdés fontosságát, a természetjog és a szeretet alapján sürgette a szoc. probléma megoldását. Javaslatával, bár azt csak 1891: fogadták el, elindította a no-i szociális törv-ek sorát. Tanításának jelentős részét XIII. Leó p. (ur. 1878-1903) belefoglalta a →Rerum novarum enc-ba. N.D.

LThK VI:128. - NCE VIII:170. - Kovács K. 1994.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.