🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rendek
következő 🡲

Rendek János József (Rovne, Trencsén vm., 1703.-Nagyszombat, 1747. márc. 29.): ügyvéd, jogtanár. - 1716: Nagyszombatban kezdte tanulmányait, 1724: a bölcs. babérkoszorúsa, 1727: mestere, utóbb ügyvédi vizsgát tett. 1733/48: a Tudegy. jogi karának római jog tanára. - M: Institutionum imperialium liber I. ex praelectionnibus publicis. Nagyszombat, 1734. - Dissertatio iuridica … Uo., 1735. (bőv. kiad. 1738) - Epitome seu compendium universae doctrinae legalis…Uo., 1737. - Maximae iuris celebriores …Uo., 1747. 88

Szinnyei XI:775. - Révai XVI:157. - Eckhart 1936:667. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Rendek József (Tata, Komárom vm., 1810. máj. 27.-Esztergom, 1875. márc. 25.): kanonok. - A teol-t a KPI-ben végezte. 1836. X. 28: pappá szent. Dorogon, Drégelypalánkon, Nyergesújfalun, 1837. VII. 3: Lekéren kp. 1842. IV. 12: az esztergomi tanítóképző tanára. 1852. V. 8: Guta, 1861: Érsekújvár plnosa. 1869. VI. 12: esztergomi knk. 1874. VI. 8: cikádori c. apát. - A kat. népisk-k tanítóit megismertette a korszerű okt. módszerekkel. Művei a módszertani szakirod. első alkotásai közül valók. - Fm: Száz ének. A ker. kat. egyh. hitágazat- és szertartásaira alkalmazva. Buda, 1842. - Tanításmód, a városi elemi iskolatanítók és mesterképző int-ek használatára. Uo., 1845. - Kalauz az el. tanodákban írni tanuló és olvasást gyakorló gyermekek számára. Pest, 1847. - A nyilvános első- és másodrendű oktatásnak igaz elvei. Írta E. Bommel. Ford. Veszprém, 1847. 88

Zelliger 1893:431. - Némethy 1894:889. - Kollányi 1900:495. - Szinnyei XI:775. - Esztergom vm. 1903:157. - Komárom vm. 1907:267.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.