🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Reinel
következő 🡲

Reinel János (*Szatmárnémeti, Szatmár vm., 1888. máj. 15.): hírlapíró. - A gimn-ot Kassán és Győrött, a jogot a bpi tudegy-en végezte, 1911: drált. 1912. III: Pozsony vm. közigazg. gyakornoka, 1916-18: a pozsonyi, szenci, végül a galántai járás szolgabírója. 1919: az elcsatolás után nem vállalt közhivatalt, több hónapi küszködés után 1922: a rózsahegyi celluloze- és papírgyár munkása, 1923. II. 1: Pozsonyban az Orsz. Kerszoc. Párt hiv. lapja, a Népakarat, ennek megszűnte után A Nép pozsonyi szerk-je, 1927. I. 1: a párt új lapjának főszerk-je. 1932: a felvidéki M. Párt titkára. 1920-: m. kv-ek kiadója. Kezdeményezésére jelentek meg 1935-től a Toldy Kör és a Magyar Minerva írói a bpi kv-napokon; ~ szervezte meg Bpen 1930. IX. 16: az Új Auróra körül csoportosult felvidéki és kárpátaljai írók estjét. - M: Új költők. Szerk. Galánta, 1920. - Új Auróra. Irod. alm. Pozsony, 1928-32. - 1920. III. 1-1921. IV. 1: a galántai Mátyusföldi Lapok főszerk-je és kiadója, 1923. II. 11-1925. XI. 22: a pozsonyi Népakarat kerszoc. hetilap főszerk-je, 1925. VII. 12-1937. I. 31: a kassai kerszoc. A Nép pozsonyi szerk-je, 1927. I. 1-1932. I. 10: a kerszoc. pozsonyi Magyar Néplap főszerk-je, 1928. VII. 22-1936. XII. 13: fel. szerk-je, 1932. XI. 15-1939. 2. sz. rendőrségi betiltásáig a Magyar Minerva szépirod., tud. és társad. lap főszerk-je. - Álneve: Ferenczy József (pozsonyi Híradó, Népakarat, M. Minerva, M. Néplap). 88

Halasy Bp., 1937. - Gulyás 1956:618. - Gulyás XXI.

Reinel Márton, Reiner, Raindl, Reindl (18. sz.): festő. - 1759: Esztergomban pesti festőnek említik. 1770 k. ~ festette az esztergomi, belvárosi plébtp. szentélyének mennyezetfreskóit (Szt Pál vtsága), 1769-71: az egri minorita tp. boltozatainak falfestményeit (Szt Antal csodái). 88

Mo. műeml. topográfiája VII-IX. - Heves m. műeml. I-III.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.