🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rapaics
következő 🡲

Rapaics Rajmund (Milánó, Itália, 1845. jan. 1.-Eger, 1909. szept. 25.): kanonok, egyháztörténetíró. - Olasz édesapja 1848/49: a szabharcban páratlan vitézséggel küzdött, fogsága után Tiszafüreden, majd mint Heves vm. főpénztárosa Egerben lakott. ~ a Foglarianum növ-e, 1859: kispap, 1862: Pesten a KPI-ben, 1866: a bécsi Augustineumban tanult. 1868: pappá szent., 1869: teol. dr. Nyíregyházán hitokt., kp. 1870: Egerben a teol-n és az érs. líceumban az egyhtört. és az egyhjog tanára. 1873: kötelékvédő, 1875: a papnev. int. vicerektora. A tiszafüredi tp-ot restauráltatta. 1880: a bpi egy. hittud. karán az egyhtört-et adta elő; 1884-89: dékán, 1900: az egri szem. rektora, 1903: egri knk. 1906: babócsai apát. Tagja lett a Vatikáni M. Okirattár szerk. biz-ának és a SZIT Irod. szako-ának. Az egri baz-ba temették. - Cikkei: Egri Egyhm. Közl. (1872), Egri Népújs. (1872), EPhK (1895); munk. volt az egri Irod. Szlének. - Fm: Egyetemes egyháztörténelem. 1-3. köt. Eger, 1879-89. - Egyháztörténelmi emlékek a mo-i hitújítás korából. 1. köt. 1520-1529. Bunyitay Vincével és Karácsonyi Jánossal. Uo., 1902. - Szerk. 1870-80: az Egri Egyhm. Közl., szerk. és kiad. 1872-75: az egri Elemi Tanügy c. lapot. 88

Koncz 1892:205. - Pallas XIV:406; XVIII:510. - Szinnyei XI:552. - Heves vm. 1910:396. - MÉL II:481. - Heves m. sajtóbibliogr. 1972:22. - Puskás 1980:96.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.