🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ranolder
következő 🡲

Ranolder Nepomuk János (Pécs, Baranya vm., 1806. máj. 16.-Csopak, 1875. szept. 12.): megyéspüspök. - A gimn-ot Pécsett és Pesten, a teol-t a KPI-ben 1828: végezte. 1829: Szepessy Ignác pécsi pp. mellett szertartó, írnok és levtárnok, Magyarsarlóson 1829. V. 17: pappá szent. Az Augustineumban tanult tovább, ahol 1830: teol. dr. 1831-41: a pécsi ppi líceumban a keleti nyelvek tanára és sztszéki ülnök, 1834: ppi s-kvtáros, társford-ja a Szepessy pp. kiadta Szentírásnak. 1840. XI. 24: a pesti egy. hitszónoka, a gör. nyelv h. tanára, s mint rk. tanár adta elő az ókori földr-ot. 1845. XI. 27: pécsi knk., 1846. III. 30-1848. X: a pécsi papnev. kormányzója és zsin. vizsgáló, 1849. V. 21: szentistváni apát s Bécsben a cs. kir. min-ban az egyh. ügyekben segédszolgálatos. 1849. X. 27: kinev., 1850. I. 7: megerősített veszprémi mpp. és kirnéi kancellár, V. 12: Pécsett pp-ké szent. 1854. III. 11: v.b.t.t., 1862: p. trónálló. 1858: részt vett az esztergomi tart., 1869/70: a vatikáni egyetemes zsin-on. - Megalapította 1860: a görgetegi, 1875: a háromfai pléb-t. 1867. VI. 8: ~ koronázta meg Erzsébet kirnét. Az 1850-es években az alkotmány visszaállítását kívánó emlékirat egyik aláírója. A hazai borkivitel elősegítésére Csopak és Badacsony nagy ter-ein, a Somlyó-hegyen és Hegyalján szőlőt telepíttetett. Badacsony ormára kőkeresztet, Kisfaludy Sándor költő sírjára emlékszobrot állíttatott. Élete végén remete módon élt Csopakon; Veszprémben temették. 1857: maga és utódai nevében lemondott a veszprémi ppséget illető úrbéri kárpótlásról, ill. ennek jövedelmét jótékony célokra fordította. Leánygimn-okat, tanító- és óvónőképzőket alapított egyhm-jében, valamint Bpen az 1948-ig fennálló, később róla elnev. →Ranolder Intézetet, amely az Irgalmas Nővérek vez-e alatt az óvodától a tanítóképzőig többféle isk-t és koll-ot egyesített. - M: Hermeneuticae biblicae generalis principia rationalia christiana et catholica. Pécs, 1838. - Sermones sacri auditoribus suis oblati. Pest, 1842. - A kat. anyaszentegyh. szert-ai a veszprémegyhm. isk-k számára. Veszprém, 1851. - Elisabeth (Gisela) Herzogin in Baiern. Wien, 1854. - A hitokt. gyakorlati kézikv-e Szt Ágoston szellemében kat. középisk. számára. Gruber Ágoston után. 1-2. rész. Pest, 1854. - R. J. veszprémi pp. körlevele egyhm. papságához és híveihez 1865. Buda, 1866. - Költségén jelent meg: Szombathy Ignác: Az ausztriai birod. földr-a és tört. Pécs, 1853. és a Szt Katalin c. legenda. Pest, 1854. - Utóda a veszprémi széken 1877. V. 6: Kovács Zsigmond. M.I.-88

Haas 1845:344. - Schem. Qu. 1857:54. - Mendlik 1864:50. (84.) (életr.) - Gams 1873:387. (89.) - M. Sion 1892:627. - Várady 1896:409. - Pallas XIV:404. - Szinnyei XI:542. - MÉL II:480. - Pfeiffer 1987:62.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.