🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rakolcai
következő 🡲

Rakolcai Géza (Jászalsószentgyörgy, Szolnok vm., 1905. dec. 23.-1987. márc. 7.): vezérkari alezredes, gyárigazgató. - A gimn. 1-4. o-át a jászberényi főgimn-ban, az 5. o-t a nagykanizsai gimn-ban, az 5-8. o-t a pécsi Zrínyi Miklós Reálgimn-ban végezte. A Ludovika Akadémián 1929. VIII. 20: végzett évfolyamelsőként. A bpi Andrássy laktanyában tüzérfőhadnagy. A Hadi Akad. (vezérkari tanf.) elvégzése után Miskolcon a Dandárparancsnokságon vezérkari próbaszolgálatos. - 1937. XI: Bp-re helyezték a Honvédelmi Min. 7/ö o-ába. 1938: megnősült. 1940: az Erdély visszacsatolásakor kijelölt m-rum. biz. tagja. 1940-42: a Hadi Akad-n a híradás tanára. - 1941. XI: a Légierők Parancsnokságára osztották be. 1943: repülő-megfigyelő címet szerzett. 1943: a kijevi megszálló erőknél szolgált, majd a Hadi Akad-n a hadászat tanára. A Műegyetemen a honvédelem előadója. - 1944. X: az 5. hadtest vezérkari főnöke. 1945. II: áthelyezték a 2. ker. parancsnoksághoz. Csapattestével együtt Bajoro-ba telepítették át, ahol Eggenfelden járásban a m. javak gondozásával megbízott Szombathelyi Pál vezérőrnagy helyettese. - 1948: családjával együtt kivándorolt Argentínába, ahol hamarosan a Ganz Argentina S. A.-ban dolgozott, idővel annak ig-ja lett. 1982. III-1986. IV: az Argentínai Katolikus Magyarok Szövetségének (→Mindszentynum) elnöke. - M: Korszerű honvédelem. Tankv. középisk. számára. Bp., 1944? Stocker Iván

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.