🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rajner
következő 🡲

Rajner Károly (Stomfa, Pozsony vm., 1762. jan. 28.-Eger, 1846.): fölszentelt püspök. - Gimn. tanulm-ai után az esztergomi papnev. int-be lépett. A fil-t Nagyszombatban, a teol-t Budán, Pozsonyban és Bécsben végezte. 1787. VIII. 17: pappá szent. Kvtáros volt és a neveléstan tanításával bízták meg. 1790: Forgách József gr. fiainak nev-je. 14 é. nevelősködés után kassai knk. és az ottani szem. rektora. 1818: egri knk., 1827: egri érs. helynök, 1829: egri nagyprép., 1830. VII. 16: vovadrei vál. pp. 1840. IV. 27: kinev. amoriumi pp-ké, Egerben VII. 26: szent. 1840-45: Pyrker László spp-e. Bőkezű alapítványai kamataiból az egri Lyceum, a tanítóképző, kassai és egri isk-k, tanítók, kántorok, szegényebb javadalmazású lelkészek, kp-ok, iparosok, földművelők részesültek. Az egri angolkisasszonyok nevelőint-ének is ~ vetette meg az alapját 15 ezer Ft-os alapítványával. - Az 1820-as években számos cikket írt, mindig álnéven. - Utóda a vovadrei c-en 1846: Andujár János. 88

LBE:629. - Schem. Agr. 1868:34. (1828: nagyprép.) - AEET III:230. - Koncz 1892:202. - Szinnyei XI:451. (1829: nagyprép; 1846. VII. 25: fszt. pp.) - Ritzler-Sefrin VII:71. (1840. VII. 26: fszt. pp.)

Rajner Lajos (Visk, Hont vm., 1842. márc. 4.-Esztergom, 1920. márc. 27.): fölszentelt püspök. - A gimn-ot Selmecbányán, a fil-t Nagyszombatban, a teol. 1-3. évét a Pázmáneumban, 4. évét Esztergomban végezte. 1866. VII. 25: pappá szent. Vadkerten kp., Nógrádpatakon adm., 1869: Nagyszombatban gimn. tanár, 1874. VII. 3: érs. levtáros és szertartó, 1880: prím. titkár, 1882. XI: irodaig. 1886. IX. 4: esztergomi knk., 1905: érs. helynök, 1906. VII. 8: cidyessusi fszt. pp., és esztergomi spp. 1916: nagyprép., p. trónálló. - Az új esztergomi rituálé kérdéseinek megoldására szervezett biz. elnöke, több régi m. rituális különlegességet sikerült megtartatnia. 1907: létrehozta a →Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő Művét az elhagyott s árva gyermekek gondozására. A SZIT irod. o-ának s 1915: a SZIA II. o-a alapító tagja. Vagyonát, érem-, pénz- és könyvgyűjt-ét a főszegyh-ra hagyta. - Fm: A ppi székek betöltésének tört. kül. tek. Mo-ra. 1. köt. Egyh. jogfejlődés. Esztergom, 1901. - A rituale-kérdés Mo-on. Bp., 1901. (Klny. Religio-Vallás). - Álneve: Sajó (M. Sion). 88

Zelliger 1893:425. (*márc. 4.) - Pallas XIV:367. (*márc. 4.) - Kollányi 1900:514. - Szinnyei XI:451. (*márc. 4.) - Schem. Strig. 1917:376. - Vasárnapi Újs. 1905:33. Arck. - Alkotmány 1916:203, 209. sz. - Egyh. Közl. 1916. VII. 28:333. Arck. - Esztergom 1916:29. sz. (Keményffy K. Dániel: ~ 1866-1916) - Bpi Hírl. 1916:204. sz. - Kincses Kalendárium 1921:169. - Novák Lajos: ~ emlékezete. Bp., 1932. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban) - Beke 1986:43. (6.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.