🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rajmund
következő 🡲

Rajmund, Capuai, B., OP (Capua, D-Itália, 1330 k.-Nürnberg, 1399. okt. 5.): rendfőnök, Sziénai Szt Katalin lelkiatyja. - Atyja jogi pályára szánta, ezért nagyon korán, 1345 k. Bolognába küldte jogot tanulni. ~ azonban Szt Domonkos csodálatos meghívására 1350 k. belépett a r-be. Bolognában, Sziénában és Rómában tanított. 1363: Montepulcianóban a Szt Ágnes által alapított domonkos női zárda lelkivezetője. 1367: néhány hónapig Rómában a S. Maria sopra Minerva konvent priorja, majd lemondott, hogy egészen a lelkipásztori munkának élhessen. 1370: Sziénába, 1373: Firenzébe rendelték, ahol a S. Maria Novella konventben tanított. 1374: visszatért Sziénába, hogy (Szt) Katalin lelkivezetője legyen. A nagy pestis idején hősiesen gondozva a betegeket megbetegedett, majd Katalin imájára csodálatosan meggyógyult. Mindenben (Szt) Katalin társa és küldetésének bölcs segítője volt. Kapcsolatuk Katalin haláláig (1380) nagyon szoros volt. Katalin több levelet írt ~hoz (köztük az utolsó levelét, lelki végrendeletét is). 1377. VI: újra a S. Maria sopra Minerva konvent priorja. VI. Orbán p. 1378. XI: követségbe küldte V. Károly fr. kir-hoz, hogy véget vessen a →nyugati egyházszakadásnak. Amikor ~ hírét vette, hogy a szakadárok merényletet készítenek ellene, visszafordult és Genovából jelentette a p-nak küldetése sikertelenségét. A p. ekkor azzal bízta meg, hogy keresztes háborút szervezzen VII. Kelemen ellenpápa ellen. - VI. Orbán újra követséget bízott rá a fr. kir-hoz, amit nem tudott végrehajtani. 1379. V: Alsó-Lombardia tartfőn-évé, 1380. V. 12: rendfőnökké vál. Sorra látogatva a konventokat, helyreállította az eredeti r. fegyelmet. No-i vizitációs útján megbetegedett és meghalt. Ereklyéit a 15. sz. elején átvitték a nápolyi Szt Domonkos-tp-ba. Tiszt-ét XIII. Leó p. 1899: hagyta jóvá. Ü: okt. 5. - M: Sant'Agnese Poliziana. 1366. (Kiad. U. Boscalgia. Firenze, 1954) - Legenda Maior. Sziénai Szt Katalin élete. 1385-95. Róma, 1477. (M-ul Sziénai Szt Katalin élete. Ford. Diós István. Bp., 1983.) - De reformatione religiosorum. Róma, 1581. - Opuscula et litterae. Kiad. H.-M. Cormier. Uo., 1895. **

Kirschbaum VIII:248. - BS XI:8. - Sziénai Szt Katalin levelei. 100, 102, 104, 211, 219, 226, 254, 267, 272, 273, 275, 280, 295, 330, 333, 344, 373. Bp., 1984.

Rajmund, Pennaforti, Szt, OP (Pennafort vára, Barcelona m., Aragónia, 1175/80.-Barcelona, 1275. január 6.): egyházjogász, rendfőnök. - Nemesi családban született, a barcelonai szegyh. isk-ban kezdett tanulni. Pappá szentelése után uo. tanított. 1210: Bolognába ment jogot tanulni. 1216: tanítani kezdett, tanítványaitól nem kért tandíjat, megélhetéséről a város gondoskodott. 1218: a Szt Domonkost követő Orléans-i Reginald több tanártársát a domonkos rendbe vonzotta. A Rómából hazatérő barcelonai pp. rávette ~ot, hogy térjen haza. ~ egy ideig szegyh. knk-ként szolgált, egyhkormányzati feladatokat látott el, de 1222: belépett a domonkos r-be. egy isk-ban tanított, s közben Nolaszkói (Szt) Péter kérésére megírta a →mercedáriusok szabályzatát. 1227-29: a pápai legátus tanácsadója, aki szerette volna magával vinni Rómába, de ~ csak akkor ment Rómába, amikor IX. Gergely p. a kúriába rendelte. Az apostoli penitenciária tagja, a p. személyi gyóntatója lett. A p. megbízásából ~ összegyűjtötte a 12-13. sz. pápai rendeleteit és Decretales Gregorii IX. címen 5 kötetbe foglalta. De gondolt a gyóntatókra is, számukra készítette azt a jogi és gyóntatói esetekből készített gyűjteményt, mely később a Rajmund Summája címet kapta. - 1236: egészségi állapotára hivatkozva kérte, hogy visszatérhessen hazájába, ismét a barcelonai rendház tagja lett. A tarragonai érsséget elhárította magától. 1238. V. 24: Bolognában a nagykápt. rendfőnökké választotta. Pontosabban megfolgalmazta a rendi szabályzatot, de nemsokára fölmentését kérte rendfőnöki tisztsége alól. - ~ figyelme a muszlim uralom alatt álló Ibériai-fszg. és É-Afrika felé fordult. Szorgalmazta a muszlim szolgálatban álló ker. zsoldosok és szolgák lelkipásztori ellátását. Hatására 1250: és 1257: a tart. káptalan külön isk-k létesítését határozták el arab tanulmányok céljaira, 1259: az egész spanyol rendet kötelezték egy Arab Intézet fölállítására. E misszióval kapcsolatban vette rá Aquinói Szt Tamást, hogy megírja Summa contra gentiles c. művét. - Spo-ban már 1553: volt ünnepe, VIII. Kelemen p. 1601. IV. 29: avatta szentté. 1647: Barcelona városának védőszentje. Ü: jan. 23., 1969-: jan. 7. **

Kirschbaum VIII:250. - BS XI:16. - SzÉ 1984:46.

Rajmund, Születetlen, Szt, Raimundus Nonnatus, OME (Portello, Spo., 1204 k.-Cardona, Katalónia, 1240. aug. 31.?): szerzetes. - Anyja szülés közben meghalt, a gyermeket műtéttel mentették ki az élettelen testből, innen a nonnatus, 'születetlen' név. Fiatalon pásztorkodott, majd Barcelonában belépett a →mercedáriusok r-jébe. Nolaszkói Szt Péter magával vitte É-Afrikába, ahol keresztény foglyokat váltottak ki a mórok fogságából. Még 3x járt Algírban, ahol az első mohamedánok megtérésekor eltiltották a prédikálástól. A tilalommal nem törődve egyre több mórt térített meg, mire elfogták, megkínozták és börtönbe vetették. Nolaszkói Péter váltotta ki, de a fogságban egészsége megtört, rövidesen meghalt. A hagyomány szerint IX. Gergely p. fogsága idején bíb-sá nevezte ki. - 1657: avatták sztté. Az anyák és kisgyermekek, az ártatlanul vádoltak, a háziállatok, a mezőgazd. védősztje, gyermekbetegségek ellen is kérik oltalmát. Ü: aug. 31. **

Kirschbaum VIII:249. - Schütz III:281. - NCE XII:104. - BS XI:12.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.