🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Raguzai
következő 🡲

Raguzai Kristóf (Raguza, Dalmácia-Novi, 1499. jan. 29.): megyéspüspök. - Kánonjogi dr., IV. Sixtus unokaöccsének, Julian Rosario bíb-nak udvari papjaként 1480. V. 19: nevezte ki modrusi pp-nek. Mátyás kir. 1480 nyarán Beatrix kirné gyóntatójának, Zárai Antal OP-nak adta azt. ~ 1483 tavaszán egyh. büntetésekkel sújtotta Zárai híveit; ~ érdekében IX. 18: Ferdinánd nápolyi kir. is közbenjárt, VIII. Ince Mátyás kívánságát teljesítve ~ kinevezését visszavonta. 1490: Zárai halála után foglalhatta el a modrusi ppi székét. A MA-ban 1484-1486. II. 26: vál., 1487. II. 24-1499. I. 14: tényl. modrusi mpp. 1491: a szentgyörgymezei prépság kormányzója. 1493: a törökök Modrust földúlták; a ppség Noviba menekült. - E város tp-ában található síremléke domborművű képmásával. Az arbei gótikus szegyh-ban, ezüsttel kivert szekrényben őrzik ~ fejét azzal az arany koronával, amit Erzsébet m. kirné a tp-nak ajándékozott. - Utóda 1499. IV. 12: Dragati Jakab. T.E.

Mendlik 1864:121. (1489-99: pp.) - Gams 1873:388. (3.) (†1488/89 k.) - Fraknói 1895:547. - Kollányi 1900:118. - Margalits 1900:483. (†1499. I. 29.); 1902:56. (†1517!) (s.v. Kristofor[us], Szt) - Eubel II:151. (s.v. Christophorus de Ragusa; 1480. V. 29: korbáviai pp.) - Schem. Z-M. 1916:31. (18.)

Raguzai Mihály (14. sz.): püspök. - Boszniai kir. kancellár volt, Gams 1390. VI: vál. tinnini pp-ként említi. A MA-ban 1373-96: Pál a tinnini pp. - Utóda Gamsnál 1397: László. T.E.

Gams 1873:423. (27.) - Eubel I:486.

Raguzai Sándor, OFM (15. sz.): püspök. - A semat-ban 1463-79: szkardonai pp. Eubelnél 1463: Fantinus de Valle a szkardonai pp., akit 1475. XI. 3: Kattarói Miklós modrusi pp. követett. A MA-ban 1464-71: szkardonai pp-öt m. okl-en nem említettek, 1472-79: Péter a pp. - Utóda a Gamsnál 1479. X. 12: már széken levő (Marchiai) Péter OFM. 88

Gams 1873:397. (37.) - Schem. S-K-S. 1902:11. (27.) (s.v. A. Ragusin) - Eubel II:255.

Raguzai Vince (15-16. sz.): dalmát kőfaragó. - 1513: Maister Vicenco de Raguca névvel jelezte a héthársi Szt Márton-tp. provinciális reneszánsz D-i kapuját, ő készíthette a Ny-i főbejárat és a szentségfülke kőkeretét is. Személyéhez kötötték (stíluskritikailag megalapozatlanul) a közeli Berzevice és Kisszeben plébtp-ainak reneszánsz kőfaragómunkáit, valamint Taddeus Lardus (†1512) egri vikárius kassai sírkövét is. L.P.

Archaeol. Értes. 1887:213. (Myskovszky Viktor: ~ mester sárosmegyei művei) - M. Mérnök- és Építész Egylet Közl. 1913:565. (Divald Kornél: A héthársi Szt Márton-tp.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.