🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Radonay
következő 🡲

Radonay Mátyás Ignác, Radanay, radonai (Dubrovica, Varasd vm., 1630. febr.-Pécs, 1703. ápr. 3.): megyéspüspök. - 17 é. korában kezdte a középisk-t, a fil-t és teol-t Grácban hallg. 1663: a salzburgi érs. pappá szent., a bán fiainál és másutt nev. Római és tengermelléki utazása után Szelepcsényi érs. irodai alkalmazottja, s 2 é. m. jogot tanult, közben 1672: a csallóközi Fél plnosa, ahol több családot visszatérített a kat. vallásra. Szkardonai cpp., zalavári apát és főkapitány, megjárta a török fogságot. 1687. VIII. 8-1703. IV. 3: pécsi mpp. Széke átvétele után a várőrség és a kamarai tisztviselők kir-ellenes, lázító nyilatkozatokkal vádolták. A p. bullát sem tudta kiváltani. Kolonics érs. 1689: bíróságot küldött ügye kivizsgálására, mely 1691: ~ ppségtől való megfosztását javasolta. Mivel p. megerősítése nem volt, 1693: Matusek András győri knk-ot nevezte ki I. Lipót, de Matusek azt nem fogadta el, erre 1696: Dolny Istvánnak adta a ppséget. A vizsgálat anyagát nem küldték el a Sztszéknek, és Jaklin Balázs kancellár, nyitrai pp. közbenjárt Kolonicsnál ~ érdekében, ő maradt a pécsi mpp., amit a p. 1699. IX. 7: megerősített s a kir. elfogadott. Jogai megtartásáért s az elévültek visszaszerzéséért szüntelen pereskedésre kényszerült. Hevesen térítette az ariánusokat, a törököket és a zsidókat. Több keleti és eu. nyelven beszélt, Haas szerint „leveleit olvasni igazi élvezet”. Kz-ai a pécsi ppi levtárban. - Utóda Pécsett 1703. IV. 19: Nesselrode Ferenc Vilmos gr. T.E.

Haas 1845:288. (63.) (s.v. Radanay) - Schem. Qu. 1857:30. (63.); 1940:8. (65.) - Nagy IX:558. (†ápr. 19, 73 é.; szkardonai cpp.) - Mendlik 1864:63. - Gams 1873:377. (63.) (szerinte a szkopiai c-ről helyezték át a pécsi székre, de ott 1656. III. 6-1677: Andreas Bogdano, 1677. XI. 8-1688: Petrus Bogdano a pp.; 1647-98: a szkardonai szék üres!) - Brüsztle I:432. - Némethy 1894:882. (s.v. R. András) - Fraknói 1895:547. - Szinnyei XI:392. (Pécs előtt szkardonai pp.!) - Regnum egyhtört. évkv. Bp., 1937. II. (Babics András: R. M. pécsi pp. kinevezése) - Bedy 1938:440.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.