🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Radnai
következő 🡲

Radnai Antal (Brod/Laborcrév, Zemplén vm., 1911-): egyházi karnagy, zeneszerző. - A Zeneműv. Főisk. egyházzenei szakán végzett, okl-es kántor. 1936: Pécsett élt. - Szerzeményei: Illatozó fehér jázmin; Akárhogy is fáj a szivem; Bús könnyekkel öntözöm a hervadozó rózsát stb. 88

Molnár 1936:467. - M. műv. lex. 1938:113. (s.v. Radnay) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Radnai Antal Anasztáz, OFMCap (Baj, Komárom vm., 1889. okt. 23.-Bp., 1969. aug. 17.): házfőnök, plébános. - 1907. VI: Pozsonyban éretts. IX. 7: Scheibbsben lépett a r-be, első fog-át 1908. IX. 8: uo., örök fog-át 1911. XII. 31: Bécsben tette, ahol teol-t végzett a rend hittud. főisk-ján, 1914. VI. 1: Pozsonyban szent. pappá. Uo., 1920. IX: Bpen kp., 1924. VIII: plnos. 1932. VIII: Móron házfőn. Megszervezte a móri szőlősgazdákat, hogy egységes, jó minőségű bort állítsanak elő, amit aztán a kapuc-ok rházában létesült borpincében árultak. A helyi KALÁSZ mozg. alapítója és vez-je. 1938. VII. 15: Bpen plnos. 1941. VII. 15: Nagyváradon gyóntató, 1944. VII. 15: Móron házfőn. 1948. V: bebörtönözték, Vácott raboskodott, majd Kistarcsára internálták. 1954: szabadult, Bp-Alsóvízivárosban kisegítő lelkész. r.k.

MKA 1928:221; 1930/31:239. (s.v. Rischl) - Pilinyi 1943:254. (s.v. Radnai) - Tóth 1948:130. - Diós 1999:178. (3043.) - Hetényi Varga 2002. II:399.

Radnai Béla (Pozsony, Pozsony vm. 1873. máj. 25.-Bp., 1923. nov. 21.): szobrász. - Bpen Loránfi Antalnál és Stróbl Alajosnál tanult, majd →Fadrusz János műtermében dolg. Eleinte portrékat és dekoratív szobrokat mintázott, amelyek közül több a budavári kir. palotába került. Több jelentős tört. emlékművet készített Fadrusz hatását mutató stílusban (Bókay János, Bp., 1902; Lenau, Csatád, 1905; Kiss Ernő, Nagybecskerek, 1906, elpusztult; gr. Széchenyi Imre, Balatonföldvár, 1907; gr. Leiningen-Westerburg Károly, Törökbecse, 1911, elpusztult; Petőfi, Pozsony, 1911. [1921: lebontva, 1951: Pozsonyligetfaluban újraállítva, 2003: felújítva áthelyezve a pozsonyi Medikus-kertbe]; Damjanich, Szolnok, 1912). Egyik legjelentősebb monumentális alkotása a bpi Pázmány-szobor (Kígyó tér, 1914; 1949: lebontva, 1958: felállítva a VIII. ker. Horváth Mihály téren. További egyh. témájú alkotásai: Kalazanci Szt József-szoborcsoport (1917) a bpi volt Piar. Gimn. (2005: Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk.) főhomlokzatán. Az eredetileg a Piar. kpnában állt Szűz Mária és a főoltár két angyala 2005: a Piar. Gimn. VIII. ker. Mikszáth téri épületében található. Pr.L.

Művészet 1911:375. (Chroniqueur [Lyka Károly]: ~) - Lyka 1983.

Radnai Endre (Bp., 1898. aug. 11.-München, NSZK, 1963. dec. 4.): lapszerkesztő, cserkésztiszt. - 1916: a bpi I. ker. Áll. Főgimn-ban éretts. A 4. sz. BIK cserkészcsapat egyik alapítója. Az I. vh. alatt a cserkészközp-ot helyettesítő M. Cserkészcsapatok Háborús Biz-ában dolgozott, a Kerszoc. Ifj. Szabadszervezet és az Orsz. Széchenyi Szöv. tagja, utóbbinak elnöke is. 1921: a Pázmány Péter Tudegy-en államtud. dr-rá avatták. Egy ideig Andrássy Gyula gr. titkára. 1919: az Új Nemzedék külső munk. 1920: a Magyarság, majd az Új Magyarság napilapok rovatvez-je, 1933-44: az Új Magyarság főszerk-je, 1943-44: az Orsz. M. Sajtókamara újságírói főoszt. eln. 1945: No-ban telepedett le, 1955. III-1963. XII. 4: a Szabad Európa Rádió munk. 1957: a Vörösmerty Irod. Kör tagja. - Írása: Zászlónk (1916-17). - M: A Magyarság jubileumi évkv-e 1920-30. (Összeáll. Vaska Gézával) [Bp., 1930] - A Magyarság évkv-e 1932-1934. Összeáll. uazzal. (Uo., 1932) - Az Új Magyarság évkv-e 1935. (Szerk. K. Thury Lajossal), 1939., 1941., 1942. (Szerk. Dékány Andrással) Bp., [1935, 1939, 1941] - Bpen 1917. IX-1918?: a Cserkészélet, 1919. III. 15: a Diák Kultúra, a BIK Híradó (mint a vezérőrs tagja Márkus Miklóssal), 1936-: a Vasárnapi Újság [Új Magyarság] szerk-je, 1948. I-1956. II: a a müncheni Hungária munk., 1953. IV. 10-1963. XI: az Új Hungária főszerk-je. - Álnevei: Andrew Kazinczy; Rodostói; Sebők László. Bo.J.-Fe.Má.-88

Baumgartner Bp., 1927:34. - Sajtókamara évkv-e. Bp., 1940:183; 1941:106; 1942:122. - Új Idők lex. XI:5209. - Mérő 1966:113. Arck. - Mildschütz 1977:124. (759.) (s.v. Radnai Andor) - Borbándi 1992:298. - Nagy 2000:812. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

Radnai (1872-ig Rillhammer) Farkas (Kisjenő, Bihar vm., 1848. márc. 25.-Sümeg, 1935. okt. 14.): megyéspüspök, címzetes érsek. - A gimn-ot Nagyváradon, a teol-t a KPI növ-eként Pesten végezte. 1871. VIII. 16: pappá szent. Lipovniczky István pp. munk. lett. 1874: ppi szertartó, 1875: titkár, 1889: nagyváradi knk., irodaig., majd a szem. rektora. 1901: p. prel., XII. 16: europeni fszt. pp-ként Schlauch Lőrinc spp-e, 1904. IV. 6: besztercebányai mpp., IX. 29: beiktatták. 1919: a csehszl. hatóságok alaptalanul azzal vádolták, hogy nem tud szl-ul, kiutasították, a veszprémi pp. sümegi nyaralójába fogadta be. Az egyhm. kormányzását a csehszl. hatóságok Kohút János besztercebányai plnosra bízták. XV. Benedek 1920: auxumi c. érs-ké nev. ki. - M: Krisztus hét szava a keresztfán. Nagyböjti beszédkör. Nagyvárad, 1873. - A kerség és a kirság szövetsége Mo-on. Beszéd. Uo., 1900. 88

Szinnyei XI:369. - Schem. Mv. 1896:433. - Schem. Neosol. 1912:5. - KL IV:61. - Irodt. 1935:246. - MÉL II:462. - Salacz 1975:13. - Ritzler-Sefrin VIII:266.

Radnai János (Békéscsaba, Békés vm., 1905. ápr. 19. - Kétsoprony, 1989. jan. 9.): plébános. - A gimn-ot Békéscsabán végezte. 1925: a győri szem. növendéke, 1929. VI. 29: pappá szent. Derecskén, 1929. XI. 10: Orosházán, 1930. X. 16: Gyulán, 1933. III. 11: Békéscsabán kp., 1942. VII. 31-1970. VII. 15: Baromlakon (Bihar vm.) a község első lelkésze. Mire rendbe tette az isk-ból kialakított tp-ot, 1945: a trianoni határok ismét elválasztották Baromlakot Mo-tól. 1956 őszén a búza vetésekor a helyi pártvez. azzal vádolta, hogy az Egyh. földjébe vetett búzát nem csávázták. Megzsarolták, elkerülheti a börtönt, ha fizet 25 ezer lejt. A hívek a pénzt összegyűjtötték, kiderült, hogy becsapták. Nagyváradon 2 hónapig börtönben tartották, szabadulásakor a 25 ezer lejt is ki kellett fizetnie. 1960: áttelepülését m. állampolgársága ellenére elutasították, rumén állampolgárként is csak 1970. VII: települhetett Mo-ra. 1971. VII. 15: Kétsopronyban plnos. 88

Pilinyi 1943:168. - CSJÉ 1980:200. - Hetényi Varga I:549. Arck. - Diós 1999:178. (3044.)

Radnai Tibor, OFMCap (Baj, Komárom vm., 1910. aug. 23.-Wien-Kritzendorf, 1997. jún. 20.): plébános. - 1926: lépett a r-be. A teol-t a bpi egy-en végezte, 1935. VI. 20: sztelték pappá, 1937: teol. dr. 1938: Tatán a r. növ-ek tanára, 1943: Bpen magiszter, Máriabesnyőn lelkész, 1946: Móron házfőn. és plnos. 1951: Győrött s-munkás, 1956 őszén elhagyta Mo-ot, Bécsben m. lelkész. 1986: nyugdíjazták. - M: Pió Atya. (Ford.) Kismarton, 1973. - Pió Atya. (Életr.) Uo., 1975. - A Szűzanya találkozása a Szentlélekkel. (7 sztbeszéd) Uo., 1975. - Lipót atya. (Életr.) Uo., 1977. - Rózsafüzér. Elmélkedési anyag a rózsafüzér imához. Szerk. Wien, 1977. 88

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.