🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Radisics
következő 🡲

Radisics Elemér, kutasi (Bp., 1884. máj. 11.-Mont Pélerin, Svájc, 1972. júl.): tanácsos, lapszerkesztő. - A középisk-t és a jogot Bpen végezte, fél évig Párizsban is tanult, a bpi tudegy-en avatták jogi dr-rá; külf. útjain művészetet is tanult. 4 é. a kir. kincstár jogügyi igazg-án szolgált, majd átlépett a kir. dohányjövedéki közp. igazg. kötelékébe, e mellett 1908-24: a Bp-i. Hírl. munk., 1911: a képző- és iparműv. rovat szerk-je, 1920: h. fel. szerk. 1918: a Pénzügymin. pü. titkára, 1923: min. osztálytanácsosként nyugdíjaztatta magát. Megalakulásától 1920-44: a M. Külügyi Társaság tagja, évekig ig-ja; egyben az Interparlamentáris Unió m. csop-jának főtitkára. 1931-40: a Népszöv. genfi főtitkárságánál a tájékoztatási o. tagja, összekötő a m. kormány és a Népszöv. között, 1933-39: a kezdeményezésére alapított genfi Petit Manuel de la Société des Nations (ang., fr., ném., ol. és sp. nyelvű) jogi évkv. társszerk-je. 1943: hazatérte után mint külügymin. tanácsost reaktiválták; 1945-47: a Külügymin. levtári és tud. o. munk. 1951 nyarán vidékre telepítették, 1956: kivándorolt, Svájcban telepedett le, ahol a Nestlé gyár kvtárosa, majd népszövetségi nyugdíjas. - Írásai: Díszítő Műv. (1914:4. sz. A húsvéti piros tojás; 1914:7. sz. A színes üvegablak; 1915:6. sz. Színes papírosminták), Magyarság (1925. IV. 9: A római egyházműv. kiáll.), M. kat. alm. 1. (Bp., 1926: Egyházműv. kiáll.), 2. (Uo., 1928: Egyh. öltönyeink és díszítőműv-ünk) - M: A m. középosztály jövőjéről. Tekintettel a zsidóság térfoglalására. Bp., 1917. (Klny. Új Nemzedék) - Reflexiók az októberi forr-hoz. Uo., 1919. - Reflexiók a ker. kurzushoz. Uo., 1920. - Beszámoló az Interparlamentárius Unió 1926. VIII. 26-IX. 1. tartott ülésszakáról. (Előterjesztette Berzeviczy Alberttel) Uo., 1926. - Beszámoló az Interparlamentáris Unió 25. berlini konf-járól. Uo., 1928. - Beszámoló jelentés az Interparlamentáris Unió londoni konf-járól. [Bp.], 1930. - La Hongrie d'hier et d'aujouurd'hui. Paris, 1932. - Petit manuel de la societé de nations. 1-7. köt. Szerk. 20.000 pld. Genčva, 1933-39. (ang-ul: Essential facts about the league of nations. 1-7. köt. Szerk. 28.000 pld. Uo., 1933-39; ol-ul: Piccolo manuale della societa delle nazioni. 1-2. köt. Szerk. 3000 pld. Uo., 1935-36; ném-ül: Kleines Handbuch des Völkerbundes. 1-2. köt. Szerk. 3000 pld. Uo., 1935-39; sp-ul: Manual de la sociedad de las naciones. 1-2. köt. Szerk. 4000 pld. Uo., 1935-39) - Hungary yesterday and today. London (ny. Bp.), 1936. (Szerk. fr-ul is: Le Hongrie d'hier et d'aujourd'hui) - Eger műv-éről. Tanulm. és jegyzetek a hazai barokk műv-éről. Írta Szmrecsányi Miklós. S.a.r. Kapossy Jánossal. Uo., 1937. - Le palais de la société des nations. Paris, 1938. (ang-ul: The place of the league of nations. Uo., 1938) - M. tájékoztató zsebkv. Bp., 1941. (2. kiad. Előszó Perényi Zsigmond. Uo., 1942) - A Népszöv. utolsó órái. A nemzetiségi kérdés fejlődése Mo-on (Bp., 1941) (A Kis Akad. kvtára XLVII.) - M. lélek, m. munka - írásban és képben. Szerk. Uo., 1943. (fr-ul: La Hongrie millénaire. Uo., 1943; ang-ul: Hungary. Pictorial record of a thousand year. Uo., 1943) - A Dunatáj. 1-3. köt. Szerk. Bp., 1946. - Judaizmus, antiszemitizmus, cionizmus. Bereczky Albert és Herskovits Fábián hozzászólásával. Bp., 1947. - 1920-44: a Magyar Külpolitika fel. szerk-je. - Betűjegye: r.e. (B. Hírl.); R. dr. (Új Nemzedék, 1917) 88

Bpi Újságírók Egyes. jubil. alm. 1918. - Krücken-Parlagi II:404. - M. társad. lex. 1930: 461. - MÉL III: 635. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.