🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Római Magyarok Nagyasszonya-kápolna
következő 🡲

Római Magyarok Nagyasszonya-kápolna, 1980-: a →vatikáni Szent Péter-bazilika altemplomában kialakított magyar kápolna. - A kk. Szt Péter-baz. mellé Szt István kir. (ur. 1000-38) m. zarándokházat alapított (→Szent István zarándokház, Róma), melynek II. Szilveszter p. (ur. 999-1003) ajándékaként kpnája is volt. E kpnát 1776: a baz. új sekrestyéjének építésekor, megváltási díj fizetése után lebontották. Újjáépítése elmaradt. - A gondolatot először →Ádám György vetette fel, Lékai László érs. magáévá tette, kérésére VI. Pál p. (ur. 1963-78) engedélyezte. - A tervezésben részt vett Brestyánszky Ilona, Gerő László és a Képzőműv. Lektorátus. A 11x4,5 m-es, dongaboltozatú kpna szentélyében az egész falat betöltő dombormű 6 szkíta aranyszarvassal és honfoglaláskori tarsolylemezek mintáitól ihletett, stilizált, szimbolikus életfával. Ezen függ →Varga Imre magyaros vonású Madonnája, karján a Gyermekkel. A ~ jobb oldalán két félkörív alakú nyílás és lépcső vezet a folyosóra. Szt István kir. bronz szobra Varga Imre műve; az oltárhoz közel eső, első lépcsősoron áll, jobbjában a Magyar Szent Korona. Az oldalfalakra 19 kődomborművet készített →Csíkszentmihályi Róbert (B. Erzsébet, B. Dominici János, B. Hedvig), →Kiss Sándor (B. Gizella, Szt Erzsébet, Szt Margit), →Kiss Kovács Gyula (Szt Imre, Skóciai Szt Margit, Portugáliai Szt Erzsébet), →Kiss Nagy András (Szt László, B. Piroska, Szt Kinga), →Kő Pál (Szt Adalbert, Szt Gellért, B. Özséb), →Marton László (B. Jolánta, B. Szalóme, Magyar Szt Mózes, Toulouse-i Szt Lajos). - A ~ hátfalán →Tóth Imre 3 m átmérőjű bronz domborművén 4 m. vonatkozású p.: II. Szilveszter, a Szentkorona küldője, III. Callistus, a →déli harangszó elrendelője, VI. Pál átadja Lékai bíb-nak a ~ modelljét, és II. János Pál, aki fölszentelte a ~t. **

Erdőssy 1983. - Oratorium Magnae Dominae Hungarorum. Kiad. Csepreghy Ignác. Szelényi Károly és Mudrák Attila fotóival. Bp., 1980. - Németh László: A magyarok római kápolnája. Bókay László fotóival. Bp., 2005.


Római Magyarok Nagyasszonya-kápolna, 1980–: a →vatikáni Szent Péter-bazilika altemplomában kialakított magyar kápolna. Lásd MKL XI. köt. 667. o. – B. Apor Vilmos domborművét 2001: Lebó Ferenc, B. Batthány-Strattmann Lászlóét 2004: Oláh Éva Arrè készítette. N. L.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.