🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Marton
következő 🡲

Marton Boldizsár Marcell, Kármelhegyi Boldogasszonyról nev., OCD (Zalakomár, Zala vm., 1887. szept. 9.-Bp., 1966. máj. 29.): tanár, lelkivezető. - A gimn-ot Keszthelyen és Nagyszombatban végezte, 1905: a bpi egy. bölcsész hallg-ja, 1910: m-lat-gör. szakos tanári okl-et szerzett. Petrozsényban kezdett tanítani. 1916: egy 2 gyermekes apa helyett önként jelentkezett frontszolgálatra. Az albán harctéren harcolt, főhadnagyként szerelt le. 1918: Zalaegerszegen tanár. - 1925. VII. 3: Győrött lépett a r-be, VII. 16: öltözött be. 1929. VII. 16: örök fog-at tett, 1930. VI. 14: sztelték pappá. Újoncmester, hitszónok és gyóntató a győri rházban és tp-ban. 1943: a bpi rházba helyezték, keresett gyóntató, lelkivezető, missziós szónok. 1950: a szerzetesrendek föloszlatása után, a nyilvános működéstől eltiltva, lelki gyermekeit veszélyek közepette is gondozta. - M: Mária ruhájában. Sztbeszédek. Győr, 1935. - Kilencnapi ájtatosság elmélkedésekben Nagy Szt Teréz tiszt-ére. Uo., 1939. - Mária kezében. Sztbeszédek. Uo., 1940. - Kolostori isk. a Kármelen. 1. köt. Elindulás a tökéletesség útján. Bp., 1943; 2. köt. Haladás a tökéletesség útján. Uo., 1946. - Kármel ékessége és kirnője. A Kármelhegyi Boldogassz. tisztelete 9 elmélkedésben. Uo., 1948. - Írói neve: Marcell karmelita p. (1945-ig); Marcell karmelita (1945 után). **

Pilinyi 1943:255. - Tóth 1948:138. - Gulyás XVIII:590. - Diós 1999:137. (846.)

Marton Győző (*Pápa, Veszprém vm., 1893): egyházi karnagy. - A pápai áll. tanítóképzőben tanult, 1911: tanítói és kántori okl-et szerzett. 1919: a tanítóképző óraadó tanára és r.k. kántorképzőjének vez-je, 1931: megszervezte és vez. a pápai főtp. vegyeskarát. - 1931. VII. 7-IX. 6: a Pápa és Vidéke fel. szerk-je. 88

Molnár 1936:442. - Viczián 1995:178. (1410.)

Marton József (Kiskomárom, Zala vm., 1873. aug. 1.-Bp., 1917. jan. 5.): gimnáziumi tanár. - 1886-90: a nagykanizsai piar., 1890-94: a pécsi ciszt. gimn-ban tanult, 1894: belépett a prem. r-be, próbaévét Csornán töltötte, s Szombathelyen teol. 1897: a szombathelyi prem. gimn. tanára. 1898. VIII: átlépett az esztergomi egyhm-be. A nagyszombati érs. főgimn. tanára, 1899. VI. 27: pappá szent. 1903: a bpi tudegy-en m-lat. szakos tanári okl-et szerzett, drált. 1912: a bpi érs. főgimn. tanára, , 1915-17: a Rákócziánum konviktus igazgatóh-e is. - M: Miau és Vauvau. Képes gyermekversek. Nagyszombat, 1898. - M. Voltaire, m. enciklopedisták. Uo., 1900. - A kath. papság a m. irod-ban. Uo., 1902. - Emlékbeszéd 1848. III. 15-éről. Uo., 1903. 88

Szinnyei VIII:741. - Kalmár 1910:159. - Alkotmány 1917:8. sz. - Gulyás XVIII:584. (s.v. Marton)

Marton Júlia, SJC (Hódmezővásárhely, Csongrád vm., 1902. nov. 15.-Hódmezővásárhely, 1959. aug. 24.): szerzetesnő. - 1947. XI. 13: lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1950. VIII. 15: uo. tette. Otthon lakott, gépi kötödében dolg. r.k.

Marton László (Tapolca, Zala vm., 1925. nov. 5.-): szobrász. - 1940: az iparműv. főisk. hallg-ja. 1946-52: a képzőműv. főisk. szobrász szakán Pátzay Pál és Ferenczy Béni tanítványa. Munkásságának jelentős része köztéri mű. Régi szobrokat is alkotott újra ill. rekonstruált (pl. Bpen Szondi György szobra a Kodály köröndön [1953-54], a Millenniumi emlékmű Bocskai-domborműve [1954]). - Egyh. művei: a római m. kápolna mészkő domborművei (B. Jolánta, B. Szalóme, Magyar Szt Mózes, Toulouse-i Szt Lajos) és II. János Pál p. címere (1980); Sümegen Padányi Bíró Márton bronz mellszobra és Vetési Albert bronz domborműve (1990); Nep. Szt János kőszobra a bpi Szt János Kórházban (1994); Ecce homo-bronzszobor Hévízen (1994); Apor Vilmos bronz emlékműve a bpi Apor Vilmos téren (1997); Szt Márton pannonhalmi mészkőszobra (1997). - Díjai: 1949: a Főváros VIT-díjának I. fokozata; 1949: a Magyar-Szovjet Társaság I. díja; 1952, 1953, 1956: Munkácsy-díj; 1973: érdemes művész; 1980: kiváló művész; 1980: Bp. Pro Urbe-díja; 1989: Veszprém m. műv. díjának arany fokozata; Jose Marti-emlékérem, Havanna; 1992: Pro Cultura, Hévíz; 1995: M. Közt. Érdemrend Tisztikeresztje, Pro Comitatu és emlékplakett, Veszprém; 1996: Hévíz díszpolgára. **

KMML II:720.

Marton Marcell, OCD   →Marton Boldizsár


Marton Veronika M. Ossitha (Nagymajtény, Szatmár vm., 1872. febr. 3.–Felsőzsolca, 1950. aug. 17.): szerzetesnő. – 1890. I. 19: Szatmárnémetiben lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1893. VII. 19: uitt tette. A zárda háztartásában dolg. –1950 u. rokonoknál élt. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.