🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Q > Quadragesimo anno
következő 🡲

Quadragesimo anno, 1931. máj. 15.: XI. Pius pápa szociális enciklikája. - A →Rerum novarum 40. évford-ján a pápa az új világhelyzetnek megfelelően továbbfejlesztette XIII. Leó enc-ját. Az 1929-es gazd. világválság is hatással volt az egyh. megnyilatkozásra. Szakemberek szerint megszövegezésében fontos szerepe volt a fiatal ném. Oswald von Nell-Breuning SJ szociológusnak. A ~ 1. része bemutatja a Rerum novarum hatását az Egyh. életére, az állam tevékenységére és a szakszervezeti munkára; a 2. rész előadja az →Egyház szociális tanításának alapelveit: a magántulajdon egyéni és társad. jellege, a tőke és a munka kapcsolata, a proletariátus jogainak elismerése, igazságos munkabér, a társad. rend megújítása (a korporációs, hivatásrendi modell helyett inkább szakszervezeti modell vált be, de mindkettő jogos). A gazd. élet szabályozó elve nem az →osztályharc, nem is a →szabadverseny, hanem a szoc. igazságosság (iustitia socialis) és a szoc. szeretet (caritas socialis). Az állam és a kisebb közületek viszonyában a →szubszidiaritás legyen a szabályozó, vagyis az állam csak kisegítéssel szóljon bele a kisebb ügyekbe. A 3. rész válasz a korszerű kérdésekre: a kapitalista rend megváltozása (a szabadversenyt korlátozni kell áll. törvényekkel és a ker. szeretet szellemével); elítéli a kommunista és a szocialista eszméket (magántulajdon, osztályharc, ellentétesek az egyh. hittételeivel); erkölcsi megújulás sürgetése és az →Actio Catholica kiemelt szerepe a szociális kérdés megoldásában. - A cél tehát ugyanaz, mint a Rerum novarumé: „a proletárok megváltása”. - Mo-on a ~ által leírt új társad. rend nagy apostolai voltak: →Varga László SJ és →Kerkai Jenő SJ, nagy kísérlete a →KALOT. - Szöveg: AAS XXIII (1931); m-ul: Az Egyház társadalmi tanítása. Bp., 1994; 2003:227. (ford. Beran Ferenc-Lenhardt Vilmos) Sz.F.

Huszár Károly: Lehet-e még segíteni az emberiségen? (XI. Pius p. szociális útmutatása a „~”-ban) Bp., 1934. - Muzslay István SJ: Az Egyh. szoc. tanítása. Uo., 1997.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.