🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > protodulia
következő 🡲

protodulia (a gör. proto, 'első' és doulia, 'tisztelet' szavakból): a vallásos tiszteletadás →hüperdulia alatti fokozata. - A →szentek tiszteletében a legfőbb tiszt. a →Boldogságos Szűz Máriát illeti. Az ő tiszt-e megelőzi a többi szentek tiszt-ét, mintegy ki van emelve a tiszteletadás rangsorából (hüper-dulia). Ilyen értelemben követi Máriát a tiszteletadás rangsorában Szt József, Szűz Mária jegyese és a Megváltó gondviselője, akit az összes többi szent között az első tiszt. illet meg. E két tiszteleti forma megmutatkozik pl. a felsorolásokban (litániák) és a →közbenjárás kérésében. →Mária-tisztelet **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.