🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pompa
következő 🡲

pompa: az ókorban ünnepi menet az istenek, temetés alkalmával a halott tiszteletére. - A görögöknél a legnevezetesebb ~ a Panathenaea ünnepén rendezett menet volt Pallasz Athéné tiszt-ére. A rómaiaknál a legnagyobb szabású és legnépszerűbb a cirkuszi játékokat megelőző ünnepi menet volt Jupiter tiszt-ére: óriási néptömeg között vonult a Capitoliumtól a földíszített Forumon és Vicus Tuscuson át a Velabrumhoz és a cirkuszba. A menet közepén volt a 3 capitoliumi isten szekere; előttük haladtak a legdíszesebb triumphatori öltözetben (toga palmata) a tisztviselők, kik a játékokon elnököltek; állami szolgák arannyal és drágakövekkel díszített tölgyfakoszorút tartottak fejük fölé. A menet élén, valamint a szekerek után is több férfi-, ifjú- és gyermekcsoport haladt lóháton és gyalog; zenészek, táncosok és színészek mulattatták a népet. **

Pecz II/1:541.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.