🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > piarista tanárképzés
következő 🡲

piarista tanárképzés: A gimn. elvégzése után vették fel a r-be jelentkezőket, akik 2 év noviciátus után tettek fogadalmat, s tanítani kezdtek a gimn. alsó o-aiban. Ált. 2 év tanítás után végezték a 2 é. fil., majd a 3 é. teol. kurzust, s 9 év után szent. őket pappá. A novic-ház 1666: Privigye, 1731: Kecskemét, 1777: Trencsén, 1852: Vác, 1950: Bp. A fil-t Privigyén, a teol-t 1696: Szentgyörgyön, 1723: Nyitrán tanulták, de sokan végeztek magánúton egyéb rházakban. II. József 1782: az egri, majd a pesti →seminarium generaléba rendelte a piar. növ-eket is. 1790: e szem-ok föloszlásakor a nyitrai, 1806: a szentgyörgyi teol-t élesztették újjá. 1850: kir. rendelet tiltotta meg újabb novic-ok fölvételét, ezért a kecskeméti novic-t bezárták. 1852: Vácott nyitottak új novic-t, a fil-t és a teol-t a növ-ek a kalocsai v. a veszprémi szem-ban végezték. 1861: Szentgyörgyön, 1862: Nyitrán nyitották meg újra a r. teol-t úgy, hogy az 1-2. évesek Nyitrán, a 3. évesek Szentgyörgyön tanultak. 1871: a szentgyörgyi teol-t bezárták. - Mivel 1858-tól 4. gimn-ot elvégzetteket is felvettek a novic-ba, 1859: Kecskeméten ún. Studiumot nyitottak a gimn. befejezésére. 1877: ide vonták össze az össz. gimnazista piar. növ-et. - A piar. tanárképzés kezdettől be volt építve a teol. képzésbe, s mire egy növ-et pappá szteltek, már bizonyos tanári gyakorlattal is rendelkezett. 1850-től a kormány egyre inkább sürgette a világi hatóság előtt letett tanárvizsgát ill. az egy. tanárképzést. Az 1876. évi kápt. elrendelte, hogy a növ-ek a nyitrai teol. elvégzése után Bp-re v. Kolozsvárra menjenek egy-re. Így 1878: a bpi, 1880: a kolozsvári egy-en kezdték meg piar-k tanulmányaikat. A teol. és az egy. tanulm-ok párhuzamos végzésének lehetővé tétele érdekében alapították a ciszt-ek a →Bernardinumot, a prem-ek a →Norbertinumot, a piar-k a →Kalazantinumot. 1894 őszén a nyitrai teol-t bezárták, a növ-eket a kolozsvári Kalazantinumba vitték. 1895: megnyitották a bpi Kalazantinumot is, és Studiumot nyitottak Rózsahegyen. A kettősségek megszüntetése érdekében 1916: a Studiumot Kecskemétre, a Kalazantinumot Bp-re helyezték, a novic. Vácott maradt. - 1950: a kisszem-ok megszüntetésével a Studium is megszűnt, a novic-t a bpi Kalazantinum mellé helyezték át. Tu.I.

A piar. diák kis kalauza. Bp., 1926. - Balanyi 1943:62, 237, 347.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.