🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > parancsolt ünnep
következő 🡲

parancsolt ünnep, kötelező ünnep (lat. festum praeceptum): olyan nap, amelyet a katolikus Egyházban szentmisével és munkaszünettel kell megszentelni. Hanyagságból történő elmulasztása halálos bűn. Kötelező megtartása különbözteti meg a tanácsolt ünneptől és kisebb közösségek fogadott ünnepétől. - Vasárnap és más kötelező ünnepeken a hívők kötelesek szentmisén részt venni; tartózkodjanak továbbá azoktól a munkáktól és ügyletektől, amelyek az Istennek járó liturgikus tisztelet megadását, az Úr napjának sajátos vidámságát vagy a lélek és a test kellő pihenését akadályozzák (1247.k.). - ~ általában minden vasárnap és a nagyobb ünnepek, de a ~ek száma koronként és helyenként is változik. Megtartását jelentősen befolyásolja a polg. törv-hozás a munkaszüneti nap megadásával vagy megvonásával. - Mo-on ~ volt 1930: a latin szert-ban: minden vasárnap, dec. 8. (Szeplőtelen Fogantatás), dec. 25. (Karácsony), jan. 1. (Újév), jan. 6. (Vízkereszt), Áldozócsütörtök, Úrnapja, jún. 29. (Péter-Pál), aug. 15. (Nagyboldogasszony), nov. 1. (Mindenszentek); a bizánci szert-ban ezeken kívül még: dec. 6. (Szt Miklós), dec. 26. (Mária és József), dec. 27. (Szt István), jan. 30. (Nagy Szt Vazul, Aranyszájú Szt János, Nazianzi Szt Gergely), febr. 2. (Jézus bemutatása), márc. 25. , húsvéthétfő, ápr. 23., Pünkösdhétfő, jún. 24., júl. 20. (Illés), aug. 6., 20., 29., szept. 8., 14., okt. 1. (Boldogasszony Oltalma), nov. 8. (Szt Mihály és a mennyei karok), 21. (Mária bemutatása). - A hatályos törv-ek szerint a →vasárnapot mint a húsvéti misztérium ünnepét apostoli hagyomány alapján az egész egyházban őseredeti ~ként kell megtartani. Meg kell ünnepelni továbbá Urunk Jézus Krisztus születésének napját (dec. 25.), a vízkeresztet (jan. 6.), Krisztus mennybemenetelét (Áldozócsütörtök), Szt Testének és Vérének ünnepét (Úrnapja), Máriának mint Isten Szt Anyjának napját (jan. 1.), Szeplőtelen Fogantatását (dec. 8.) és mennybevételét (aug. 15.), Szt József (márc. 19.), Szt Péter és Pál ap. (jún. 29.), valamint Mindenszentek napját (nov. 1.). A ppi konf. azonban az Ap. Szentszék előzetes hozzájárulásával a ~ek közül egyeseket eltörölhet v. vasárnapra helyezhet át (1246.k.). - A MKPK 1994: úgy rendelkezett, hogy Mo-on Vízkeresztet a jan. 2-8. közé eső vasárnapra, Urunk mennybemenetelét húsvét 7. vasárnapjára, Úrnapját a pünkösd utáni 2. vasárnapra helyezi át, Karácsony, Újév és Nagyboldogasszony saját napján marad mint ~. - A szentmisén való részvétel kötelezettségének eleget tesz, aki bárhol, kat. rítus szerint végzett misén jelen van, akár magán az ünnep napján, akár az előző nap estéjén. Ha szt szolgálatot teljesítő személy hiányában v. más súlyos okból lehetetlenné válik az euch. ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy a hívők részt vegyenek a plébtp-ban v. más szt helyen a mpp. előírásai szerint tartott igeliturgián, ha van ilyen, v. töltsenek kellő időt imádsággal egyénileg, a családban, v. alkalmasint több családból álló csoportban (1248.k.). **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.