🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pyber
következő 🡲

Pyber János, gyerkényi (Nagyszombat, Pozsony vm., 1562 k.-Nagyszombat, 1633. okt. 20. előtt): megyéspüspök. - Alamócban, Bécsben tanult, 1582: a CGH növ-e lett, 1587: Győrött pappá szent. ahol s-lelkész, kápt. karkp. 1589: Nagyszombatban ném. hitszónok, 1592. X. 11: tornai főesp., 1601. VII. 16: sasvári főesp., széplaki pref., 1604-27: Nagyszombat plnosa. 1605: Bocskaitól kieszközölte, hogy a szentbenedeki apátsághoz tartozó javakat visszakapja az esztergomi kápt. 1608: felhévizi prép., 1611. VII. 15: pécsi cpp., a prépság megtartásával 1612: kir. tanácsos, V. Pál 1613. VIII. 29: megerősítette. 1614. VII. 6: szent. pp-ké. 1616. IV. 22: esztergomi nagyprép., s még ez évben váradi vál. pp. II. Ferdinánd követe 1622. III. 13-24: Bethlen Gábor fejed-nél Kassán, akitől III. 20. után visszavitte a Sztkoronát előbb a trencséni várba, majd Pozsonyba. A soproni ogy-en (V. 1-VIII. 18.) a nádori ítélőszék főpapjává vál. 1625. X. 21: egri mpp., mivel innen szinte nem volt jövedelme, 1631-ig megmaradt nagyprép-nak. VIII. Orbán 1631. IV. 7: erősítette meg. ~ részt vett 1627. III: Tokajban a Habsburgok s Bethlen közötti béke részleteinek kidolgozásában, VI. 1: a fejed. a tiszántúli résszel együtt ~ javára lemondott az egri pp-öt megillető tizedről, a tiszántúli rész bérletét megtartva 2000 tallért fizetett évente. Az egri ppség javainak világiaktól való visszavétele ~ ppsége idején történt. - 1628-29: helynöke Nádasi Pál éneklőknk. - Utóda Pécsett 1619: Dallos Miklós; Váradon 1625. X. 24: és Egerben 1633. X. 24: Lósi Imre. 88

Schem. Qu. 1857:25. (48.) (s.v. Piber) - Mendlik 1864:63. (1611-19: pécsi pp.), 82. (1619-25: váradi pp.), 99. (1625-33: egri pp.) - Gams 1873:377. (1611. VII. 15-1619: pécsi pp.), 385. (1619-1625. XII. 25: váradi pp.), 368. (1625. XII. 25-1633. X: egri pp.) - Brüsztle I:413. - Schem. Mv. 1896:91. - Kollányi 1900:196. - Eubel IV:290. (1613. VII. 29: pécsi pp.), 358. (1619: váradi pp.), 73. (1631. IV. 7: egri pp.) - Bunyitay-Málnási IV:100. - Sugár 1984:297. (aláírásával)

Pyber László, gyerkenyi (Nagyszombat, Pozsony vm., 1649. máj.-Nagyszombat, 1719. márc. 5.): választott püspök. - Ev. édesanyja az esküvőjére katolizált. ~ Nagyszombatban, Győrben, 1667: a Pázmáneumban tanult. 1669. X. 28: a CGH növ-e lett. 1673. IV. 6: papként tért haza. 1676: somorjai, 1678: szeredi plnos, 1679. X. 11: esztergomi knk., szentbenedeki pref. 1684: Thököly csallóközi biztosa, 1685. XII. 18: zólyomi főesp., 1687: nagyszombati plnos, 1689. VIII: szentgyörgymezei, 1693. X. 4: szenttamási prép., 1696. IV. 12: almisi vál. pp., majd kir. tan., a kir. tábla tagja, lekéri apát, 1705. X. 16: kápt., 1707: ált. helynök, VI. 6: a kurucok elfogták, mivel nem akart részt venni az ónodi ogy-en. - Utóda az almisi c-en 1719. III. 19: Olasz Pál. 88

Kollányi 1900:299. - Veress II:67.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.